ORDIN nr. 2371/C din 22 decembrie 1997
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 23 februarie 1998  Ministru de stat, ministrul justiţiei,
  având în vedere dispoziţiile art. 65 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 privind întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor.


  Articolul 2

  Regulamentul prevăzut la art. 1 va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcţia pentru publicitate imobiliară şi mobiliară şi notari publici va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica

  REGULAMENT 22/12/1997