HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping**1)
(actualizată până la data de 1 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.

  ──────────


  Articolul 1

  (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 53, inclusiv demnitarii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 521 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.


  Anexa 1

  Numărul maxim de posturi = 53, inclusiv demnitari
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  A AGENŢIEI NAŢIONALE ANTI-DOPING
  *Font 8*
   ┌─────────────────────────────────────────┐
   │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR ŞI A │ ┌─────────────────┐
   │PERSONALULUI ASISTENT AL SPORTIVILOR CARE│ │ │ ┌─────────────────┐
   │ AU ÎNCĂLCAT REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING ├---------┤ AGENŢIA ├---------┤ COMISIA DE APEL │
   └─────────────────────────────────────────┘ │ NAŢIONALĂ │ └─────────────────┘
                         ┌───────────────────┐ │ ANTI-DOPING │
                         │COMISIA DE ACORDARE├---------┤ │
                         │A SCUTIRILOR PENTRU│ └────────┬────────┘
                         │ UZ TERAPEUTIC │ │
                         └───────────────────┘ │
   ┌─────────────────────────────────────────┐ │
   │ CONSILIUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A │ ┌────────┴────────┐ ┌──────────────────┐
   │ TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE ├─────────┤ PREŞEDINTE ├────────┤CONSILIUL DIRECTOR│
   │ CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ │ └────────┬────────┘ └──────────────────┘
   └─────────────────────────────────────────┘ │
                                                                │
                                ┌──────────────────┐ │
                                │CABINET PREŞEDINTE│<───────────┤ ┌─────────────────────────────┐
                                └──────────────────┘ ├───────>│COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN*)│
                                                                │ └─────────────────────────────┘
                                                                │
                                          ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
                                          │ │
                                          v v
                                ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
                                │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │
                                └─────────┬────────┘ └─────────┬────────┘
                                          │ │
                                          v v
                              ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
                              │ DIRECŢIA ECONOMICĂ, │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE TESTARE, │
                              │ADMINISTRATIV, JURIDIC│ │ ANTITRAFIC SUBSTANŢE INTERZISE, │
                              │ ŞI RESURSE UMANE │ │RELAŢII PUBLICE ŞI INTERNAŢIONALE│
                              └──────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 521 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 12 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  REGULAMENT (A) 25/10/2006