DECIZIE nr. 83 din 22 aprilie 2008
privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2008  Având în vedere propunerea formulată de Comisia Naţională de Prognoză prin Adresa nr. 441 din 8 martie 2008,
  în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007,
  primul-ministru emite prezenta decizie.

  Articolul UNIC

  Se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  Bucureşti, 22 aprilie 2008.
  Nr. 83.


  Anexa
  LISTA
  membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune
  1. Dr. Constantin Ciupagea - Institutul de Economie Mondială
  2. Prof. dr. Vergil Voineagu - Academia de Studii Economice
  3. Prof. dr. Mircea Ciumara - Institutul Naţional de Cercetări Economice
  4. Prof. dr. Lucian Albu - Institutul de Prognoză Economică
  5. Prof. dr. Dorin Jula - Universitatea Ecologică Bucureşti
  6. Dr. Leonard Cazan - Institutul Naţional de Cercetări Economice
  ------