ORDIN nr. 2.134 din 17 noiembrie 2004
privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 2.134 din 17 noiembrie 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 460 din 21 decembrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 13 ianuarie 2005  În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii,
  în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Comisiile de recunoaştere din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerului Administraţiei şi Internelor vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data publicării prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, al ministrului de interne şi al ministrului administraţiei publice nr. 308/409/189/2003 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 5 mai 2003.
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Saniuta


  Anexă

  PROCEDURA 17/11/2004