LEGE nr. 47 din 31 martie 1999
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de menţinere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 8 aprilie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de menţinere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM SPINEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PAULA IVANESCU

  ACORD

  între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de menţinere a păcii
  Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părţi, luând în considerare evoluţia viitoare a contactelor bilaterale bazate pe interesele comune şi în vederea implementarii Documentului de la Viena din anul 1994, precum şi a paragrafelor referitoare la dezvoltarea cooperării militare bilaterale în conformitate cu Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind măsurile suplimentare de intarire a încrederii şi securităţii faţă de Documentul de la Viena din anul 1994, dezvoltarea relaţiilor militare şi participarea la misiunile umanitare şi de menţinere a păcii internaţionale, au convenit asupra celor ce urmează:

  Articolul 1

  Dispoziţii generale
  1. Părţile vor constitui un batalion mixt cu un nivel ridicat de operativitate, capabil să execute misiuni de sprijin al păcii şi umanitare.
  2. Misiunile batalionului mixt sunt:
  - prevenirea declanşării ostilităţilor potenţiale în zona de operaţiuni prin prezenta unei forte militare reale şi eficace;
  - actionarea ca forta combatanta în misiuni de menţinere a păcii şi în situaţii de gestionare a crizelor;
  - desfăşurarea de operaţiuni de sprijin al păcii şi executarea misiunilor umanitare şi de căutare/salvare;
  - operaţiuni în zonele de criza, operaţiuni de gestionare a crizelor şi planificarea acestora;
  - planificarea şi conducerea de acţiuni comune de pregătire, programate în scopul de a realiza şi a menţine un nivel ridicat de eficienta operationala, precum şi pentru îmbunătăţirea interoperabilitatii.
  3. Zona operationala a batalionului mixt poate include, în principal, regiunile centrala, rasariteana şi sud-estica ale Europei şi, în special, zonele de operaţiuni cu teren framantat, cu posibilităţi reduse sau nesigure de deplasare în teren şi cu condiţii meteorologice nefavorabile, precum şi, dacă este necesar, alte teritorii europene sau din afară continentului.


  Articolul 2

  Comanda şi misiunile
  1. Batalionul mixt poate fi folosit în misiuni bilaterale sau multilaterale. El va fi utilizat şi pentru misiuni NATO sau UEO, în acord cu procedurile acestor organizaţii.
  2. După primirea unei cereri de la Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, de la O.S.C.E. sau de la alte organizaţii internaţionale cu care cele doua tari cooperează la un nivel corespunzător, batalionul mixt poate executa misiuni internaţionale bazate pe autorizarea comuna a guvernelor României şi Republicii Ungare.
  3. Misiunile batalionului mixt vor fi stabilite în comun de cele doua părţi. În activităţile de sprijin al păcii şi în acţiunile umanitare cerute de o organizaţie internationala cooperarea va fi stabilită de către cei doi miniştri ai apărării, care vor remite textul înţelegerii spre aprobare organelor interne de decizie.
  4. Batalionul mixt desfăşoară anual exercitii în puncte de comanda stabilite prin alternarea locului de desfăşurare, precum şi pregătirea în comun şi exercitii anuale stabilite, alternand locul de desfăşurare cu întregul batalion sau cu o parte a acestuia. Pregătirea în comun şi exerciţiile vor fi discutate de către cei doi şefi ai statelor majore generale, care vor cere aprobarea forurilor legale pentru aceste activităţi. Antrenamentele şi exerciţiile pot avea loc numai după primirea aprobării pentru acestea de la organele abilitate.


  Articolul 3

  Încadrarea cu personal şi echiparea
  1. Efectivul batalionului mixt nu poate depăşi 500 de oameni pentru fiecare parte, care împreună vor totaliza maximum 1.000 de oameni. Batalionul mixt va menţine amplasarea modulelor naţionale pe teritoriul naţional al fiecărei părţi.
  2. Batalionul mixt îşi va îndeplini misiunile cu armamentul, echipamentul şi vehiculele unităţii proprii. Cele doua părţi au convenit sa promoveze o politica comuna în dotarea şi echiparea forţelor batalionului mixt.


  Articolul 4

  Comanda
  Părţile vor stabili un organism comun de conducere a batalionului mixt, în care ambele natiuni vor fi reprezentate în mod egal. Funcţiile importante de conducere ale comenzii batalionului mixt vor fi deţinute de către reprezentanţi ai celor două părţi, pe rând în cursul unui an şi în proporţii egale. Personalul permanent care se afla la comanda batalionului mixt va fi alcătuit în mod egal din ofiţeri şi subofiteri de cetăţenie română sau ungara. Se va păstra proporţia cetateniei în funcţiile de conducere.


  Articolul 5

  Limba comuna de lucru şi documentele
  Limba comuna de lucru în cadrul batalionului mixt este limba engleza; toate documentele operative vor fi întocmite în această limbă.


  Articolul 6

  Costurile
  Costurile legate de înfiinţarea, întreţinerea şi activităţile batalionului mixt vor fi suportate de către fiecare parte. Organele financiare şi de planificare bugetară ale celor două forte armate răspund de stabilirea detaliilor financiare şi de regulile de finanţare pentru activităţile în comun.


  Articolul 7

  Acordul de implementare
  Alte detalii tehnice, probleme privind comanda batalionului mixt şi funcţiile de conducere, organizarea şi dotarea, precum şi instruirea, pregătirea şi regulile de finanţare pentru desfăşurarea activităţilor vor fi stabilite într-un acord militar separat, semnat de şefii statelor majore generale ale forţelor armate ale celor două tari.


  Articolul 8

  Clauze finale
  1. Acest acord intră în vigoare la 60 de zile după primirea ultimei notificări (instiintari) a părţilor privind încheierea procedurilor legale interne.
  2. Acest acord poate fi amendat prin consensul ambelor părţi. Amendamentul va fi propus, în scris, prin canale diplomatice şi va intra în vigoare conform paragrafului 1 al acestui articol.
  3. Acest acord va rămâne în vigoare o perioadă nelimitată. Acordul poate fi denunţat de fiecare parte prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi. El îşi va inceta valabilitatea la 6 luni după primirea notificării de denunţare.
  Semnat la Budapesta la 20 martie 1998, în câte doua exemplare originale în limbile română, maghiara şi engleza, fiecare text fiind în mod egal autentic. În cazul unor diferenţe de interpretare între texte, versiunea în limba engleza va prevala.
  Pentru Guvernul
  României,
  Constantin Dudu-Ionescu,
  ministrul apărării naţionale
  Pentru Guvernul
  Republicii Ungare,
  Gyorgy Keleti,
  ministrul apărării
  -------------