ORDIN nr. 1.148 din 28 septembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 12 octombrie 2017
  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. FB 9.741 din 28.09.2017;– Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova nr. 26.145/2017,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 28 septembrie 2017.
  Nr. 1.148.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova