ORDIN nr. 102 din 8 februarie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 43/2017 privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilităţii preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1.003 din 8 februarie 2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,
  ţinând cont de prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 845/2016 pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 43/2017 privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilităţii preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 6 februarie 2017, se completează după cum urmează:
  - După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - Preţurile prevăzute în prezentul ordin sunt preţuri maximale ale medicamentelor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, aşa cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. b) din Metodologia privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016, cu modificările ulterioare, şi se aplică în condiţiile art. 31 din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016, cu modificările ulterioare."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Florian-Dorel Bodog

  Bucureşti, 8 februarie 2017.
  Nr. 102.
  ------