NORME din 23 decembrie 2004 DE CALITATE A TRATAMENTULUI PRIN DIALIZĂ
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.718 din 23 decembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005.

  A) Durata tratamentului și doza de dializă1. Hemodializa
  a. Cel puțin 4 ore x 3 ședințe dializa/săptămână (5 ore x 3 la anurici);
  b. Fără reutilizare a dializoarelor;
  c. < 25% din bolnavi cu episoade repetate de hipotensiune intradializă;
  d. Evaluare lunară, documentată, a dozei de dializă (vezi Ghidul de bună practică a dializei*1).
  -----------
  *1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).

  e. Valori de referință:– Kt/V realizat (compartiment unic, volum variabil) > 1.3;– URR > 70%.
  2. Dializa peritoneală continuă ambulatorie
  a. Cel puțin 4 schimburi/zi în dializa peritoneală continuă ambulatorie;
  b. Evaluare lunară, documentată, a dozei de dializă (vezi Ghidul de bună practică a dializei1).
  c. Valori de referință:– KT uree/V >= 1.9;– Clearance total săptămânal al creatininei >= 60 L/săptămână.

  B) Biocompatibilitatea
  a. Nu vor fi utilizate dializoare:– cu membrane de celuloză ne-esterificată;– sterilizate cu etilendioxid;
  b. ≥ 33% din ședințe cu dializoare cu eficiență înaltă (cu membrane din etilvinilalcool, poliacrilonitril, poliamidă, policarbonat, polimetilmetacrilat, polisulfonă, polietersulfonă, triacetat de celuloză);
  c. toți bolnavii cu durata mai mare de 3.5 ani a tratamentului trebuie să fie tratați cu dializoare cu eficiență înaltă (cu membrane din etilvinilalcool, poliacrilonitril, poliamidă, policarbonat, polimetilmetacrilat, polisulfonă, polietersulfonă, triacetat de celuloză);
  d. dializant cu bicarbonat la > 80% din ședințele de hemodializă.

  C) Anemia
  a. Evaluare cel puțin lunară, documentată (vezi Ghidul de bună practică a dializei)*1)
  -----------
  *1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).

  b. Valori de referință predializă:– Hb ≥ 10.5 g/d6 la cel puțin 80% din bolnavii tratați în unitate;– Ht ≥ 32% la cel puțin 80% din bolnavii tratați în unitate.

  D) Tulburarile metabolismului fosfo-calcic și acido-bazic
  a. Evaluare bilunară, documentată (vezi Ghidul de bună practică a dializei)*1)
  -----------
  *1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).

  b. Valori de referință înainte de ședința de dializă:– bicarbonat seric (echilibrat) ≥ 20 mEq/L la cel puțin 80% din bolnavii tratați în unitate;– fosfatemie < 5.5 mg/dl la cel puțin 50% din bolnavi tratați în centru;– produs fosfo-calcic < 55 la cel puțin 50% dintre bolnavii tratați în centru.

  E) Starea de nutriție
  a. Evaluare trimestrială, documentată (vezi Ghidul de bună practică a dializei)*1)
  -----------
  *1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).

  b. Valori de referință:– SGA: scor A la cel puțin 70% din bolnavii tratați în unitate;– Indicele de masă corporală IMC > 20 la cel puțin 70% din bolnavii tratați în unitate;– Albumina serică ≥ 4 g/dL la cel puțin 60% din bolnavii tratați în unitate.

  F) Morbiditate
  Evaluare anuală. Valori de referință:1. Hemodializa– Morbiditate necesitând spitalizare (medie a bolnavilor dializați în unitate) < 14 zile spitalizare/bolnav an;– Mortalitate medie (număr decese x 100/număr mediu bolnavi aflați în evidență) < 20%.2. Dializa peritoneală– infecții ale orificiului de ieșire: < 1 episod/bolnav - an;– peritonite: < 1 episod/18 bolnavi - luni;– morbiditate necesitând spitalizare (medie a bolnavilor dializați în unitate) < 21 zile spitalizare/bolnav an;– mortalitate medie (număr decese x 100/număr mediu bolnavi aflați în evidență) < 20%

  G) Investigații minime obligatorii pentru bolnavii dializați stabili (după primele 3 luni de tratament)

  Investigația/examenul Interval
  (zile)
  ──────────────────────────────
  1. Hb 30

  Investigația/examenul Interval
  (zile)
  ───────────────────────────────────
  27. Uree (mg/dL) 30

  2. Ht 30

  28. Creatinină (mg/dL) 30

  3. Nr hematii (mil.) 30

  29. Examen de urină 30

  4. Reticulocite (%) 30

  30. Volum/24 h 30

  5. Leucocite (mii) 30

  31. Proteinurie (g/L) 30

  6. Trombocite (mii) 90

  32. Uree (g/L) 30

  7. Timp sangerare (min) 90

  33. Creatinină (g/L) 30

  8. Timp Howell (sec) 30

  34. URR (HD) 30

  9. Timp Quick (sec) 30

  35. Kt/V rinichi nativ 30

  10. Proteine serice (g/dL) 90

  36. Kt/V HD/DP 30

  11. Electroforeza proteinelor serice 90

  37. Kt/V total 30

  12. Fibrinogen (mg/dL) 90

  38. Ag. HBS la admiterea în unitate, apoi la 180 zile (numai la cei seronegativi sau vaccinați fără titru protector)

  13. TGP (UI) 30

  39. Ac anti-HBs la admiterea în unitate, apoi anual dacă pacientul a fost vaccinat

  14. TGO (UI) 30

  40. Ac anti-VHC la admiterea în unitate, apoi la 180 zile

  15. Fosfataza alcalină (UI) 90

  41. Ac-anti-HIV la admiterea în unitate și la 360 zile numai la cei seronegativi

  16. Sodiu (mEq/L) 30

  42. Proteina C reactivă 90

  17. Potasiu (mEq/L) 30

  43. PTH (pg/mL sau pmol/L) 360

  18. Calciu (mEq/L) 30

  44. înălțime (cm) 360

  19. Fosfor (mg/dL) 30

  45. Greutate (kg) 30

  20. RA/Bicarbonat (mEq/L) 30

  46. SGA 90

  21. Fier seric (mcg/dL) 90

  47. Exsudat nazal 180

  22. Feritină (ng/mL) 90

  48. Exsudat faringian 180

  23. Glicemie (mg/dL) 90

  49. EKG 180

  24. Colesterol (mg/dL) 180

  50. Rx cord-pulmon 360

  25. Lipide (mg/dL) 180

  51. Radiografii schelet osos 360

  26. Trigliceride (mg/dL) 180

  52. Rx gastro-intestinal (endoscopie) 360

  53. Ecografic (cord, carotide, rinichi) 360

  (la 29-08-2019, Primul tabel de la Litera G) a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.315 din 28 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019 )

  Județ [][] Localitate .............................
  Spitalul ............................. [][][][][][]
  Secția ................................. [][][][][]

  Număr înregistrare .................... SZ [][][][]
  CNP .................... [][][][][][][][][][][][][]
  Întocmit de .......................................
  (parafa medicului)
  2. FIȘA PENTRU SPITALIZARE DE ZI
  Numele ....................................... Prenumele .................................... Sexul M/F[]
  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
  Data nașterii: zi [][] luna [][] an [][], │Data completării: ora [][].[][]; │
  Vârsta [][] │ zi [][]; luna [][]; an [][][][]│
  Domiciliul legal: județul [][] Localitatea ........ │Grup sangvin Rh │
  Sector [][]; Mediu U/R []; │Alergic la: ......................................│
  Str. ................... Nr. .... │Ag HBs +/- Ac antiHB +/- Ac antiVHC +/- │
  Reședința: județul [][]; Localitatea .............. │Ac antiHIV +/ Ac antiCMV +/ │
  Sector []; Mediu U/R [] │Nr. din lista de așteptare: [][][]; │
  Str. .......................... Nr. .... │Nr. din Registrul bolnavilor dializați: [][][] │
  Telefon: ............... Stare civilă ............. └──────────────────────────────────────────────────┘
  Ocupația ............................. Loc de muncă .....................................................
  C.I./B.I. seria [][]; Nr. [][][][][][]; Statut pacient: Asigurat CNAS []; Neasigurat CNAS [];
  Număr carnet asigurat [][][][][][][][]; Casa de asigurare județeana [][]; Transporturi [];
  CASAOPSNAJ [][]; Talon pensie [][][][][][][]
  Nr. carnet pentru bolnavii incluși în programele de sănătate ........................... [][][][][][][][]
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Diagnostic principal (boala renala primara) .................................................. [][][][]│
  │.............................................................................................. [][][][]│
  │Alte informații privitoare │
  │la boala renala primara: data debutului ............ Data diagnosticului ................ PBR: Da/Nu│
  │Dispensarizare: Da/Nu Data luării în evidenta ............ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Diagnostice secundare (complicații/comorbiditati): ............................................. [][][][]
  1. ............................................................................................. [][][][]
  2. ............................................................................................. [][][][]
  3. ............................................................................................. [][][][]
  4. ............................................................................................. [][][][]
  5. ............................................................................................. [][][][]
  6. ............................................................................................. [][][][]
  7. ............................................................................................. [][][][]
  8. ............................................................................................. [][][][]
  Semnătura și parafa medicului curant Semnătura și parafa medicului șef de secție
  ................................ ....................................
  Evaluarea inițială a bolnavului cu insuficienta renala
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Transferat: Da/Nu Unitatea de proveniență Județ [][] Localitate .......................................│
  │ Spitalul .................... [][][][][][] Secție .............................. [][][][][]│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1. Situație familială (Persoane care ar putea ajuta bolnavul la efectuarea schimbului/tratamentului) ..│
  │ ....................................................................................................│
  │2. Condiții de viața la domiciliu: Camera pentru tratament: Da/Nu; Apa curenta: Da/Nu; │
  │ Spațiu pentru depozitarea materialelor: Da/Nu │
  │ Evaluator (Medic/Asistent medical) ............................. Data evaluării ....................│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Starea clinica1) ......................................................................................│
  │.......................................................................................................│
  │Deficiente neuro-psiho-motorii D/N Deficiente vizuale D/N │
  │Patologie asociata care contraindica HD/DP/TR1) D/N Detalii .........................................│
  │.......................................................................................................│
  │Cale de abord vascular [fără] [cateter - cateter tunelizat - fistula cu vase native - proteza │
  │vasculara - altele] Cale de abord peritoneal [fără] [cateter peritoneal] │
  │Înălțime: ....... Greutate ....... PA .... Trat. anti-hipertensiv: Da/Nu SGA ..... Diureza .........│
  │Evaluator (Medic) ............................................ Data evaluării ........................│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Date paraclinice
  ┌────────────────┬─────┬─────────────────┬─────┬───────────────────┬─────┬────────────────────────┬─────┐
  │Hb (g/dL) │ │Na (mEq/L) │ │Fosfataza alcalină │ │Uree urinara (g/L) │ │
  ├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤
  │Ht (%) │ │K (mEq/L) │ │Glicemie (mg/dL) │ │Creatinina urinara (g/L)│ │
  ├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤
  │Leucocite (/mmc)│ │Ca (mEq/L) │ │Colesterol (mg/dL) │ │Clearance uree (mL/min) │ │
  ├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤
  │Trombocite │ │Fosfat (mg/dL) │ │HDL Colesterol │ │Clearance creatinina │ │
  │ │ │ │ │(mg/dL) │ │(mL/min) │ │
  ├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤
  │Timp Howell │ │Proteine serice │ │Lipemie (mg/dL) │ │Filtrat glomerular │ │
  │ │ │(g/dL) │ │ │ │(mL/min) │ │
  ├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤
  │Tmp Quick │ │Serine (g/dL) │ │Trigliceride │ │Kt/V rinichi │ │
  │ │ │ │ │(mg/dL) │ │nativ/săptămâna │ │
  ├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤
  │HCO3- (mEq/L) │ │TGO │ │Uree serica (mg/dL)│ │Anticorpi citotoxici │ │
  ├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤
  │ │ │TGP │ │Creatinina serica │ │Antigene │ │
  │ │ │ │ │(mg/dL) │ │histocompatibilitate │ │
  └────────────────┴─────┴─────────────────┴─────┴───────────────────┴─────┴────────────────────────┴─────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │EKG ...................................................................................................│
  │ ...................................................................................................│
  │Rx cord-pulmon ........................................................................................│
  │ ...................................................................................................│
  │Ecografie (cord, carotide, rinichi, ficat) ............................................................│
  │ ...................................................................................................│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────┐
  │Comisia medicală aproba/respinge includerea în program │ │BOLNAVI IN PROGRAM DE DIALIZA/TRANSPLANT │
  │de: │ │Luat în evidenta la data de .................│
  │monitorizare/hemodializa/dializa peritoneala/transplant│ │Medicul care inițiază dializa (conduce │
  │de, la data de ........................................│ │tratamentul) ................................│
  │.......................................................│ │Asistent șef Unitate ........................│
  │Motivatie .............................................│ │Secretariat unitate .........................│
  │.......................................................│ └─────────────────────────────────────────────┘
  │Medic șef Secție Nefrologie/Medicală/Pediatrie ........│ 1) Se vor analiza în funcție de
  │Medic șef (coordonator) Unitate Dializa/Transplant ....│ indicațiile/contraindicatiile hemodializei
  │Medic șef Secție Anestezie Terapie Intensiva ..........│ (dializei peritoneale/transplantului renal)
  │Medic curant ..........................................│ (Regulamentul unităților de dializa).
  └───────────────────────────────────────────────────────┘
  Investigații și proceduri
  Data începerii procedurilor: ora [][].[][]; zi [][]; luna [][]; an [][][][]
  Data terminării procedurilor: ora [][].[][]; zi [][]; luna [][]; an [][][][]
  ┌────┬───────┬──────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Data │ Denumire investigatie/procedura │ Cod │ Medicamente administrate │
  │crt.│ │ │ │ │
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  ├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤
  └────┴───────┴──────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Încheierea monitorizarii/tratamentului prin dializa/transplant renal │
  │Epicriza │
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │Recomandări .................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  │.............................................................................................│
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Data închiderii fisei zi [][]; luna [][]; an [][][][] │
  │Motivatia întreruperii: (1) vindecat; (2) la cerere; (3) recomandarea medicului curant; │
  │(4) transfer la alta unitate; (5) deces; (6) alte cauze. │
  │ │
  │ │
  │ Semnătura și parafa medicului curant Semnătura și parafa medicului șef de secție │
  │ ............................... ............................... │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  3) Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului cu insuficiență renală Anul .....

  Numele ........................... Prenumele ................................

  CNP [][][][][][][][][][][][][]
  Nr. carnet (pentru bolnavii incluși în programele de sănătate) [][][][][][]

  Număr înregistrare a Fisei de spitalizare de zi SZ [][][][] Întocmit de ....................
  ............. (parafa medicului)

  Data

  Cod

  Ian

  Febr

  Mart

  April

  Mai

  Iun

  Iul

  Aug

  Sept

  Oct

  Nov

  Dec

  Hb1)


  Ht1)


  Nr hematii (mil.)1)


  Reticulocite (%)1)


  Leucocite (mii)1)


  Trombocite (mii)2)


  Proteine serice (g/dL)2)


  Electroforeza proteine serice2)


  Alb/glob (%)2)


  Albumina (g/dL)2)


  Alpha 1 (%)2)


  Alpha 2 (%)2)


  Beta (%)2)


  Gamma (%)2)


  Fibrinogen (mg/dL)2)


  TGP (UI)1)


  TGO (UI)1)


  Fosfataza alcalină (UI)2)


  Sodiu (mEq/L)1)


  Potasiu (mEq/L)1)


  Calciu (mEq/L)1)


  Fosfor (mg/dL)1)


  Clor (mEq/L)1)


  Magneziu (mEq/L)1)


  RA/Bicarbonat (mEq/L)1)


  Fier seric (mcg/dL)1)


  Feritina (ng/mL)2)


  Glicemie (mg/dL)2)


  Colesterol (mg/dL)3)


  Lipide (mg/dL)3)


  Trigliceride (mg/dL)3)


  Uree serica (mg/dL)1)


  Creatinina serica (mg/dL)1)


  Acid uric (mg/dL)1)


  Diureza (mL/24 ore)


  Densitate (osmolaritate urinara)


  Proteinurie (g/24 ore)


  Proteinurie (mg/g creatinina)


  Creatinina urinara (g/24 ore)


  Uree urinara (g/24 ore)


  Clearance uree (mL/min)


  Clearance creatinina (mL/min)


  Hematii urina (pe mmc)


  Leucocite urina (pe mmc)


  Cilindri urina (pe mmc)


  Filtrat glomerular (mL/min)2,5)


  URR (HD)1)


  Kt/V rinichi nativ2)


  Kt/V HD/DP2)


  Kt/V total2)


  Ag HBS3)


  Ac anti-HB3)


  Ac anti-HC3)


  Ac anti HIV3)


  Ac anti CMV3)


  Ac citotoxici2)


  Ag histocompatibilitate2)


  Proteina C reactiva2)


  Timp Howell (sec)1)


  Timp Quick (sec)1)


  PTH (pg/mL sau pmol/L)4)


  Înălțime (cm)4)


  Greutate (kg)1)


  SGA2)


  UF medie (pe ședința - HD;
  pe zi DP)1)  Dializor (tip)1)


  ---------
  1) lunar; 2) trimestrial; 3) semestrial; 4) anual
  5) determinat direct (prin media aritmetică a clearance-urilor ureei și creatininei) sau
  estimat (prin formula MDRD).

  Exsudat nazal (trimestrial) - bolnavi dializați

  1. ..........................................................................................

  2. ..........................................................................................

  3. ..........................................................................................

  4. ..........................................................................................

  Exsudat faringian (trimestrial) - bolnavi dializați

  1. ..........................................................................................

  2. ..........................................................................................

  3. ..........................................................................................

  4. ..........................................................................................

  Electrocardiograma (trimestrial)
  1. ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  2. ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  3. ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  4. ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  Radiografie cord pulmon (anual)
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  Radiografii osoase (mâini, clavicule, sold, coloana vertebrala) (anual)
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................

  Ecografie (cord, carotide, ficat, rinichi) (anual)
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................

  Alte explorări
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................

  Concluziile examenului de bilanț (lunar, trimestrial, semestrial, anual)
  Diagnostic
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  Indicații terapeutice
  Dieta
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  Tratament medicamentos
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  Program de dializa
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................

  Semnătura și parafa medicului curant
  ................................

  Aprecierea globală subiectivă a stării de nutriție (SGA)

  (A) Anamneza
  1. Modificări în greutate (în ultimele 6 luni)

  0
  Fără modificări
  sau scăderea
  greutății < 0,5 kg

  1
  Scădere în
  greutate minoră
  (între 0,5-1 kg)

  2
  Scădere < 5% în
  greutate

  3
  Scădere > 5%

  []

  []

  []

  []

  2. Modificări în aportul alimentar

  0
  Fără modificări

  1
  Aport alimente
  solide suboptim

  2
  Scădere globală
  moderată a
  aportului, până
  la dieta
  lichidiană totală

  3
  Dieta lichidiană
  hipocalorică până
  la înfometare

  []

  []

  []

  []

  3. Simptome gastro-intestinale

  0
  Fără simptome

  1
  Grețuri

  2
  Vărsături sau
  simptome
  gastrointestinale
  moderate

  3
  Diaree sau
  vărsături
  frecvente sau
  anorexie severă

  []

  []

  []

  []

  4. Capacitate funcțională (legată de statusul nutrițional)

  0
  Bună

  1
  Dificultate la
  mers

  2
  Dificultate la
  activități minore
  (mersul la baie)

  3
  Imobilizare
  la pat

  []

  []

  []

  []

  5. Comorbiditatea*)

  0
  Ani dializă < 1
  Fără comorbidități

  1
  Ani dializă 1-4
  sau Comorbidități
  ușoare (fără
  comorbiditatile
  majore)

  2
  Ani dializă > 4
  ani sau
  Comorbidități
  moderate (o
  comorbiditate
  majoră)

  3
  Comorbidități
  severe (două sau
  mai multe majore)

  []

  []

  []

  []

  (B) Examen fizic
  6. Scăderea depozitelor de grăsime sau pierderea grăsimii subcutanate (ochi, triceps, biceps,
  piept)

  0
  Fără modificări

  1
  Minimă

  2
  Moderată

  3
  Severă

  []

  []

  []

  []

  7. Semne de hipotrofie musculară (tâmplă, claviculă, scapulă, coaste, genunchi, interosoși)

  0
  Fără modificări

  1
  Minime

  2
  Moderate

  3
  Severe

  []

  []

  []

  []

  (C) Indicele de masă corporală (IMC = G/H2)

  0
  8.IMC > 20 kg/mp

  1
  IMC 18-19.9 kg/mp

  2
  IMC 16-17.9 kg/mp

  3
  IMC < 16 kg/mp

  []

  []

  []

  []

  (D) Parametrii de laborator
  9. Albumina serică

  0
  Albumina > 4 g/dl

  1
  Albumina
  3.5-3.9 g/dl

  2
  Albumina
  3-3.4 g/dl

  3
  Albumina < 3 g/dl

  []

  []

  []

  []

  SCOR TOTAL = SUMA CELOR 9 COMPONENTE (0-27)
  Scor = 0 = nutriție optimă; Scor = 27 = malnutritie severă

  []

  []

  []

  []

  -------------------
  *) Comorbiditati majore = ICC clasa III sau IV; SIDA boala; boala
  coronariană severă; BPOC moderat au sever; sechele neurologice severe;
  neoplasma metastazat sau chemoterapie recentă.
  4) PROTOCOLUL ȘEDINȚEI DE HEMODIALIZĂ

  Unitatea

  Greutate (kg]

  PRESCRIPȚIE

  Dializant

  Dializor

  Data

  Fișa SZ [][][][]

  - uscata

  Durata ședinței

  - bicarbonat/acetat

  Anticoagulare

  Ședința dializa nr.

  - câștig ponderal
  interdialitic

  Pompa sânge:

  - conductivitate:

  - tip

  Nume

  - intrare HD

  - ieșire HD

  - simpla/dubla

  - debit:

  - medicament

  Prenume

  - propusă

  - debit

  - delta bicarbonat:

  - doza

  Monitor dializa

  Diureza

  Ultrafiltrare
  propusă:

  - clorura de kaliu:

  Eritropoietina
  tip:

  Tip tratament
  HD UFI HDF HF HP HDP PF
  on line continuu A-V V-V

  Temperatura

  Debit ultrafiltrare:

  - temperatura:

  - doza:

  Abord vascular FAVI Proteza
  Cateter (temp tunel)

  Medic (semnătura și parafa)

  260

  240

  220

  200

  160

  140

  120

  100

  80

  60

  Conect

  Ora 1

  Ora 2

  Ora 3

  Ora 4

  Ora 5


  Destindere Soluție fiziologica mL

  Asistent medical


  Conectare

  Asistent medical


  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Observații


  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  P Art


  P Ven


  PTM  Na+

  K+

  Ca2+

  Uree


  Qs


  Înainte dializa  QD


  După dializa  Q(UF)


  Conducti-
  vitate  Restituire

  Asistent medical  Bicarbonat


  Deconectare

  Asistent medical  Heparina


  Ioni/TPA


  Asistent șef tura

  Materiale consumate

  Manifestări clinice în cursul ședinței de dializa
  Medicamente prescrise în
  timpul dializei


  Medic (semnătura și parafa)

  Dializor


  Set linii sânge


  Conector recirculare


  Canula punctie arterială


  Canula punctie venoasa


  Canula punctie Y


  Perfuzor


  Seringi


  - 2 mL


  - 5 mL


  - 10 mL


  Manifestări clinice între dialize


  Prescripție


  - 20 mL


  - 50 mL


  Ace seringa


  Manusi (perechi)


  Rezultate investigații paraclinice
  Investigații paraclinice
  prescrise  Altele
  5) FIȘA SINTETICĂ DE MONITORIZARE A BOLNAVULUI DIALIZAT PERITONEAL - ANUL ........

  Numele .............................. Prenumele .............................................

  CNP [][][][][][][][][][][][][] Nr. carnet (pentru bolnavii incluși în programele de
  sănătate) [][][][][][][][]

  Număr înregistrare a Fisei de spitalizare de zi SZ [][][][] Întocmit de .....................
  (parafa medicului)


  Ianuarie

  Februarie

  Martie

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Data  Apetit  Greutate (kg)  Presiune arterială (cm Hg)  - clinostatism  - ortostatism  Semne de hiperhidratare  Diureza medie (L/zi)  Ultrafiltrare medie neta (ml/zi)  Test echilibrare peritoneala2)  DPCA/DPCC  Sistem  Nr. schimburi  Orar schimburi  Tip soluție  Volum  Starea orificiului de ieșire1)  Recomandări
  ● Dieta

  ● Tratament medicamentos  Probleme  1) După clasificarea Tdwardowky.


  Iulie

  August

  Septembrie

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  Data  Apetit  Greutate (kg)  Presiune arterială (cm Hg)  - clinostatism  - ortostatism  Semne de hiperhidratare  Diureza medie (L/zi)  Ultrafiltrare medie neta (ml/zi)  Test echilibrare peritoneala2)  DPCA/DPCC  Sistem  Nr. schimburi  Orar schimburi  Tip soluție  Volum  Starea orificiului de ieșire1)  Recomandări
  ● Dieta

  ● Tratament medicamentos  Probleme  1) După clasificarea Tdwardowky.
  Observații
  ...............................................................................................
  ...............................................................................................
  ...............................................................................................
  ...............................................................................................
  ...............................................................................................
  6) FIȘA DE MONITORIZARE AMBULATORIE A BOLNAVULUI DIALIZAT PERITONEAL1)
  Numele .................... Prenumele ........................... Numărul2) ................

  Data
  Ora


  Dializat

  Orificiu
  cateter  Observații


  introdus

  evacuat

  Tip

  Volum

  Volum

  Aspect

  Aspect

  Toaleta

  600
  Greutate


  1200
  Temperatura


  1700
  Diureza


  2200
  Presiune arterială


  Volum ultrafiltrare neta L/24h


  Total


  Data

  600
  Greutate


  1200
  Temperatura


  1700
  Diureza


  2200
  Presiune arterială


  Volum ultrafiltrare neta L/24h


  Total


  Data

  600
  Greutate


  1200
  Temperatura


  1700
  Diureza


  2200
  Presiune arterială


  Volum ultrafiltrare neta L/24h


  Total


  Data

  600
  Greutate


  1200
  Temperatura


  1700
  Diureza


  2200
  Presiune arterială


  Volum ultrafiltrare neta L/24h


  Total


  Data

  600
  Greutate


  1200
  Temperatura


  1700
  Diureza


  2200
  Presiune arterială


  Volum ultrafiltrare neta L/24h


  Total


  Data

  600
  Greutate


  1200
  Temperatura


  1700
  Diureza


  2200
  Presiune arterială


  Volum ultrafiltrare neta L/24h


  Total


  -------------
  1) Se completează de bolnav și este analizată cu ocazia bilanțului lunar.
  2) Din Registrul bolnavilor hemodializati (dializați peritoneal) al unității de dializă.
  Registrul de evidență a bolnavilor dializați
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A BOLNAVILOR DIALIZAȚI

  Nr.

  Nume și
  Prenume
  Inițiala
  tatălui

  Cod
  numeric
  personal

  Data
  nașterii

  Locul
  nasterii

  Domiciliul
  actual
  (tel.)

  Profesia

  Casa de
  Asigurări
  de
  Sănătate

  Boala
  renală

  Grup
  sanguin
  Rh

  Serologie

  Cale
  abord
  (dată,
  tip)

  Data
  inițierii
  dializei

  Data și
  cauza
  întreruperii
  dializei

  Observații

  Ag

  Ac anti-

  HB

  HB

  HC

  HIV

  Lista de așteptare pentru dializă
  LISTA DE AȘTEPTARE PENTRU DIALIZĂ3)

  Nr.

  Nume și
  prenume
  Inițiala
  tatălui

  Cod
  numeric
  personal

  Data nașterii

  Locul
  nașterii

  Domiciliul
  actual
  (tel.)

  Profesia

  Casa de
  Asigurări
  de
  Sănătate

  Boala
  renală

  Grup
  sanguin
  Rh

  Serologie

  Data
  luării în
  evidență

  Data
  efectuării
  căii de
  abord

  Observații

  Ag

  Ac anti-

  HB

  HB

  HC

  HIV  ----------
  3) După luarea în evidență unității, bolnavii vor fi monitorizati lunar folosind Fișa de monitorizare a bolnavului dializat (Anexa XXXIX).
  Lista bolnavilor cu indicații de transplant renal a unității de dializă
  Unitatea ......................
  Spitalul ......................
  Localitatea ................... Tel. ......... Fax ......... E mail .........
  LISTA BOLNAVILOR CU INDICAȚII DE TRANSPLANT RENAL A UNITĂȚII DE DIALIZĂ4)

  Nr.

  Nume și
  prenume
  Inițiala
  tatălui

  Cod
  numeric
  personal

  Data
  nașterii

  Sex

  Domiciliul
  actual
  (tel.)5)

  Casa de
  Asigurări
  de
  Sănătate

  Diagnostic
  (inclusiv
  stările
  co-morbide
  relevante)

  Tratament
  prin
  dializă6)

  Grup
  sanguin
  Rh

  Serologie

  Antigene
  histocompatibile

  Data
  luării
  în evidență

  Observații 7)

  Ag

  Ac anti-

  Ac8)
  citotoxici

  HB

  HB

  HC

  HIV

  CMV
  --------------
  4) Lista este completată la nivelul unității de dializă și comunicată
  Registrului Național de Transplant sau Centrului zonal de transplant renal.
  Datele vor fi actualizate lunar.

  5) Se înscrie adresa actuală completă, cu număr de telefon al pacientului, al rudelor, vecinilor și instituțiilor unde acesta poate fi, eventual, găsit în situații de urgență.
  6) Tipul tratamentului (HD, DPCA etc.) și data începerii acestuia.
  7) Vor fi menționate observațiile referitoare la eventualul donator viu înrudit și cele referitoare la urgența transplantării (motivarea acesteia).
  8) Anticorpii citotoxici și antigenele de histocompatibilitate vor fi determinate în unitățile de imunohematologie zonale abilitate de Ministerul Sănătății. Anticorpi citotoxici vor fi determinați la intervale de 3-6 luni dacă pacientul primește transfuzii sau anual la cei netransfuzați.