HOTĂRÂRE nr. 1.543 din 25 noiembrie 2008privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) se modifică valoarea de inventar a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1; b) se modifică descrierea tehnică a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian Cioloşp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.543.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se modifică valoarea de inventar
  *Font 7*
  Nr. M.F. Administratorul bunului Denumirea bunului Valoarea de inventar actuală Baza legală a modificării
  26973 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Sediu OARZ - CTARZ Tecuci 262.066,06 lei Proces-verbal de recepţie nr. 26/2006; NC nr. 187/2006
  26974 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Sediu OARZ - CTARZ Târgu Bujor 129.392,54 lei Proces-verbal de recepţie nr. 27/2006; NC nr. 187/2006
  147520 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Gard prefabricate 238.420,73 lei Proces-verbal de recepţie nr. 75/2005; NC nr. 79/2008
  37420 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Bihor Sediu UARZ Bihor+punct termic 365.936,34 lei Proces-verbal de recepţie NC nr. 480/2005
  37422 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Bihor Laborator recoltare material seminal + reţele electrice + alei tehnologice 791.064,84 lei Proces-verbal de recepţie NC nr. 480/2005
  38471 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj Sediu admi- nistrativ 1.949.673,82 lei Proces-verbal de recepţie nr. 3.090/2007; NC nr. 11/2007
  39914 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj Sediu DFJ + magazie fitosanitară 493.618,43 lei Proces-verbal de recepţie nr. 463/2007; NC nr. 11/2007
  39921 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj Magazie fitosanitară +laboratoare 265.847,46 lei Proces-verbal de recepţie nr. 824/2006 şi 469/2007; NC nr. 11/2007 şi 1/2008
  37756 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara Centrul Agricol Hunedoara 1.673.757,28 lei Proces-verbal de recepţie nr. 4.377/2007; NC nr. 133/2008
  37757 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara Centrul Agricol Brad 1.213.525,99 lei Proces-verbal de recepţie nr. 144/2005; NC nr. 303/2007
  40138 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Hunedoara Garaj auto - grajd 425.520,71 lei Proces-verbal de recepţie nr. 5.369/2006; NC nr. 303/2007
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se modifică descrierea tehnică
  *Font 7*
  Nr. M.F. Administratorul bunului Denumirea bunului Descrierea tehnică actuală Baza legală a modificării
  26971 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Pavilion 1 - laborator analiză lapte Suprafaţa construită- 276,07 mp; parter; cărămidă; suprafaţă teren - 21.505,34 mp; CF 1.344/Şendreni
  26972 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Pavilion 2 - Laborator seminalogie Suprafaţa construită- 64,66 mp;cărămidă; teren aferent construcţiei - 64,66 mp; teren arabil - 3.070,62 mp tarla 76; parcela 428; CF 1.344; CF 1.340/Şendreni
  26973 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Sediu OARZ- CTARZ Tecuci Suprafaţa construită- 332,06 mp; suprafaţa totală - 1.280 mp; CF 8.523 specială/Tecuci
  26974 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Sediu OARZ- CTARZ Târgu Bujor Suprafaţa construită- 192,19 mp; suprafaţa totală - 748,59 mp; CF nr. 628 N/Târgu Bujor
  26976 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Magazie, depozit materiale Suprafaţa construită- 360,39 mp CF nr. 1.344/Şendreni
  26977 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Grajd berbeci şi vieri Suprafaţa construită- 350,05 mp CF nr. 1.344/Şendreni
  147522 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Magazie Clădire cu suprafaţa construită-119,42 mp; WC cu suprafaţa construită -11,48 mp; cărămidă CF nr. 1.344/Şendreni
  147523 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Padoc adăpost animale Suprafaţa construită- 141,28 mp; lemn; azbociment CF nr. 1.344/Şendreni
  147524 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Cabină portar Suprafaţa construită- 7,38 mp; cărămidă CF nr. 1.344/Şendreni
  147526 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Depozit carburanţi Suprafaţa construită- 84,97 mp; cărămidă; teren aferent construcţiei - 84,97 mp CF nr. 1.344/Şendreni
  147527 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Galaţi Garaj Suprafaţa construită- 98,30 mp; cărămidă; teren aferent construcţiei - 98,30 mp CF nr. 1.344/Şendreni
  35734 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău Clădire sediu DADR Bacău Clădire cu suprafaţa construită-496,80 mp; sală şedinţe cu suprafaţa construită- 344,81 mp; teren aferent construcţiilor - 841,61 mp; suprafaţă curţi - 1.604,58 mp; BCA, prefabricate CF nr. 40.392/Bacău
  35735 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău Depozit cărbune, centrală termică şi garaj auto Suprafaţa construită- 352,07 mp; cărămidă, metal, prefabricate; teren aferent construcţiei - 352,07 mp CF nr. 40.392/Bacău
  39060 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Botoşani Sediu OJSPA Clădire P+2 (birouri+ laboratoare) cu suprafaţa construită - 232 mp CF nr. 23.126 N/ Botoşani
  ____________