HOTĂRÂRE nr. 1.499 din 19 noiembrie 2008privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 noiembrie 2008



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil înregistrat la poziţia cu nr. M.E.F. 102719 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcţia Regională de Statistică Neamţ şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Secretarulgeneral al Guvernului,Victor GiosanPreşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Vergil Voineagup. Ministrul economieişi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 1.499.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil care se scoate din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Număr de identi- ficare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor Caracteristicile imobilului
    Situat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihail Sadoveanu nr. 23,judeţul Neamţ Direcţia Regională de Statistică Neamţ 102719 Construcţie compusă din S+P+E Suprafaţa terenului= 506 mp
    -----------