HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 30 octombrie 2008pentru completarea anexei la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008    Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.134/2008, prin care a fost emis avizul conform pentru punerea în funcţiune a Judecătoriei Jibou, cu sediul în localitatea Jibou, judeţul Sălaj,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IAnexa la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie privind stabilirea numărului de identificare ECRIS pentru Judecătoria Jibou, după cum urmează:"1.752 Judecătoria Jibou".  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Lidia BărbulescuBucureşti, 30 octombrie 2008.Nr. 1.154.----