HOTĂRÎRE nr. 243 din 10 martie 1990privind acţiunea de electrificare a tuturor localităţilor tarii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 30 martie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Energiei Electrice, în calitate de titular, proiectant şi constructor, va realiza lucrările pentru finalizarea electrificarii localităţilor urbane şi rurale, eşalonat, în limita resurselor financiare şi materiale de care dispune.  +  Articolul 2Nominalizarea localităţilor în care se executa lucrările de reţele electrice publice se face de primăriile judeţene cu 3 luni înainte de începerea anului de execuţie, în limita resurselor financiare şi materiale repartizate de Ministerul Energiei Electrice.  +  Articolul 3Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 299 din 6 martie 1958 privind intensificarea acţiunii de electrificare a satelor, cu modificările ulterioare, se abroga. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN---------------