HOTĂRÂRE nr. 1.356 din 22 octombrie 2008privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 10 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Se modifică descrierea tehnică a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2. Se modifică denumirea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.3. Se modifică denumirea şi valoarea de inventar ale bunului înscris la nr. MEF 106294, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 22 octombrie 2008.Nr. 1.356.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea Institutuluide Stat pentru Testarea şi ÎnregistrareaSoiurilor, pentru care se modificădescrierea tehnică
  Nr. crt Nr. MEF Denumirea Adresa Descrierea tehnică
  1. 34057 Hală laborator Bacău + anexe România Judeţul Bacău, municipiul Bacău Calea Republicii nr. 230 Supraf. constr. = 107 mp Supraf. desfăş. = 214 mp P + 1 Supraf. curţi-constr. = 6.100 mp Anexe: - Amenajare post trafo - Baracă din lemn - Drumuri şi platforme - Grajd pentru animale - Împrejmuire - Racord apă - Racord termic - Reţea canalizare - Reţea electrică exterioară - Rezervor combustibil 2.000 l
  2. 34061 Laborator câmp şi remiză maşini agricole Mircea Vodă + anexe România Judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă Supraf. constr. = 417 mp Supraf. curţi-constr. = 3.000 mp Anexe: Spaţii pentru condiţionat seminţe Grajd pentru animale Şopron furaje
  3. 34062 Clădire administrativă, laborator şi dependinţe Hărman + anexe România Judeţul Braşov, comuna Hărman, Str. Gării nr. 674 Supraf. constr. = 299 mp + 65 mp Supraf. curţi-constr. = 4.800 mp Anexe: - Grajd pentru cai - Depozit carburanţi - Racord apă - Împrejmuire cu poartă
  4. 34068 Laborator câmp, remiză maşini agricole Dej + anexe România Judeţul Cluj, municipiul Dej, str. Dumbrava Roşie nr. 9 Supraf. constr. = 186 mp + 80 mp Supraf. curţi-constr. = 5.600 mp Anexe: Clădire pentru locuit - Grajd pentru cai - Şopron utilaje - Canal de irigaţii - Copertină utilaje - Gard din beton - Poartă metalică - WC din cărămidă
  5. 34074 Hală laborator, remiză maşini agricole Târgovişte + anexe România Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Supraf. constr. = 134 mp + 238 mp Supraf. curţi-constr. = 3.000 mp Anexe: - Grajd pentru cai - Adăpost îngrăşăminte chimice - Baracă metalică
  6. 34080 Clădire administrativă Tâncăbeşti + anexe România Judeţul Ilfov, comuna Snagov, sat Tâncăbeşti Supraf. constr. = 216 mp Supraf. curţi-constr. = 12.200 mp Anexe: - Clădire pentru staţie pompare - Clădire pentru unelte - Magazie pentru seminţe - Baracă - Remiză din scândură - Castel apă - Clădire pentru seminţe - WC din scândură
  7. 106272 Şopron utilaje Arad + anexe România Judeţul Arad, municipiul Arad, Şos. Zimandului nr. 6 Supraf. constr. = 240 mp Anexe: - Reţea electrică - Depozit carburanţi - WC cu 4 compartimente - Cişmea cu robinet
  8. 106292 Remiză maşini agricole Cogealac + anexe România Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, sat Tariverde Supraf. constr. = 460 mp Anexe: - Şopron - Depozit carburanţi - Depozit insectofungicide
  9. 106313 Hală sortare, remiză maşini agricole Inand + anexe România Judeţul Bihor, comuna Inand Supraf. constr. = 175 mp Anexe: - Căsuţă meteorologică
  10. 106317 Magazie seminţe Luduş + anexe România Judeţul Mureş, oraş Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 Supraf. constr. = 238 mp Anexe: - Magazie garaj - Şopron unelte agricole - WC din cărămid - Beci pesticide - Pivniţă ciment (2) - Beci cartofi - Împrejmuire stâlpi vie - Racord instalaţie electrică - Rampă spălat maşini - Racord instalaţie lectrică - câmp - Împrejmuire stâlpi beton - Racord apă
  11. 106352 Atelier mecanic cu laborator Negreşti + anexe România Judeţul Vaslui, oraş Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu nr. 40 Supraf. constr. = 320 mp Anexe: - Clădire tip locuinţă - Atelier fierărie - Bucătărie (2) - Magazie pentru îngrăşăminte - Remiză PSI - Şopron pentru căruţă - Magazie combustibil - Magazie cu pivniţă - Grajd animale - Puţuri pentru apă (2) - Pivniţă
  12. 106359 Atelier mecanic Peciu Nou + anexe România Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou Supraf. constr. = 58 mp Anexe: - Cocină porci - Şopron lemne; WC
  13. 106362 Magazie seminţe cu şopron Portăreşti + anexe România Judeţul Dolj, comuna Giurgiţa, sat Portăreşti Supraf. constr. = 32 mp Anexe: - Locuinţă muncitorească - Grajd animale - WC
  14. 106391 Magazie materiale Rădăuţi + anexe România Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Str. Volovăţului nr. 69 Supraf. constr. = 48 mp Anexe: - Adăpost maşini - Fântână - Beci din beton armat - Gard împrejmuire
  15. 106396 Garaj din bolţari + anexe România Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 Supraf. constr. = 42 mp Anexe: - Grajd magazie - Şopron pentru îngrăşăminte - Fânărie - Împrejmuire prefabricate - WC cărămidă - WC bolţari
  16. 106407 Şopron maşini agricole Satu Mare + anexe România Judeţul Satu Mare, comuna Odoreu Supraf. constr. = 80 mp Anexe: - Bucătărie vară - Pătul porumb - Fântână - Împrejmuire - WC - Coteţ porci - Depozit carburanţi - Grajd - Pichet incendiu - Stâlp beton
  17. 106409 Şopron utilaje Sibiu + anexe România Judeţul Sibiu, str. Viile Sibiului nr. 69 Supraf. constr. = 145 mp Anexe: - Puţ săpat
  18. 106412 Remiză maşini agricole Şimleu Silvaniei + anexe România Judeţul Sălaj, oraş Şimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu nr. 45 Supraf. constr. = 62 mp Anexe: - Spaţiu pentru analiză - Magazie cărămidă - Şopron - Poartă metalică - WC - Gard - Adăpost animale - Linie LEA 0,4 kW
  19. 106425 Magazie seminţe Troianul + anexe România Judeţul Teleorman, comuna Troianul-Gară Supraf. constr. = 319 mp Anexe : - Magazie unelte - Căsută meteo - Reţea electrică - Instalaţie alimentare energie
  20. 106426 Remiză maşini agricole Turda + anexe România Judeţul Cluj, municipiul Turda, Str. Câmpiei nr. 112 Supraf. constr. = 283 mp Anexe : - Adăpost rogojini
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor înscrise în domeniulpublic al statului şi în administrareaInstitutului de Stat pentru Testarea şiÎnregistrarea Soiurilor, pentru carese modifică denumirea
  Nr. crt Nr. MEF Denumirea Adresa Descrierea tehnică
  1. 106357 Remiză maşini agricole Ovidiu România Judeţul Constanţa, oraş Ovidiu, Str.Portului nr. 1 Supraf. constr. = 300 mp
  2. 106413 Remiză maşini agricole Tecuci România Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107 Supraf. constr.= 135 mp
  3. 106422 Remiză maşini agricole Târgu Secuiesc România Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc str. Kanta nr. 14 Supraf. constr. = 222 mp
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului aflat în domeniul publical statului şi în administrareaInstitutului de Stat pentru Testareaşi Înregistrarea Soiurilor, pentru carese modifică denumirea şi valoarea de inventar
  Nr. MEF Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar înscrisă (lei) Valoarea de inventar modificată (lei)
  106294 Grajd din zid Supraf. constr. = 144 mp România Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt, sat Dâlga 5001 7,94
  -----