HOTĂRÎRE Nr. 833 din 20 septembrie 1996privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reţele de apa şi canal şi statie de pompare în cartierul lt; lt;Viisoara gt; gt; din municipiul Bistrita, judeţul Bistrita-Nasaud"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 24 septembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reţele de apa şi canal şi statie de pompare în cartierul lt; lt;Viisoara gt; gt; din municipiul Bistrita, judeţul Bistrita-Nasaud", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, din fondurile bugetului local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------