HOTĂRÂRE nr. 1.354 din 22 octombrie 2008privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: a) se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului imobilele înscrise la poziţiile M. F. nr. 26630, 26631, 26632, 26633, 26634, 26635 şi 100098; b) se introduc în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 22 octombrie 2008.Nr. 1.354.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina
  1. Ordonator principal de credite 13633330 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat 3053425 ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE SULINA - RA
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7*──────┬────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────┬───────┬──────┐Nr. │ Cod │ │ Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │Situa- │ │M.F. │ de │ │ │ │ │ │ţia │ │      │clasifi-│ │ │ │ │ │juri- │ │      │care │ │ │ │ │ │dică │ │      │ │ │ │ │ Valoare de │ │actuală│ │      │ │Denumire ├───────────────┬───────────────┬─────────────┤Anul │ inventar ├────────────┬────────┼───────┤Tip │      │ │ │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │dobân-│ (RON) │Baza legală │În │Conce- │bun │      │ │ │ tehnică │ │ │dirii/│ │ │adminis-│siune/ │ │      │ │ │ │ │ │dării │ │ │trare/ │închi- │ │      │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │      │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ │      │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │titlu │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤      │8.05.01 │teren │Teritoriu │N - Canalul │Ţara: România│1978 │ 1.744.700,00│Decizia │ în │ │imobil│      │ │ │delimitat de │Sulina │Judeţ: Tulcea│ │ │Cons. Jud. │adminis-│ │ │      │ │ │Perimetrul I, │S - Spitalul │Oraş: Sulina │ │ │886/1978; │trare │ │ │      │ │ │cu suprafaţa │Sulina + │ │ │ │HG 394/2008 │ │ │ │      │ │ │de 34.607 mp │drum de acces │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │la Bazin port │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │transit │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │V - AFDJ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │Sulina+Faleza │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │oraş Sulina │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │E - Complex │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │Hotelier │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │Sulina │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │Teritoriu │N - Canalul │Ţara: România│1978, │116.174.547,00│Decizia │ în │ │imobil│      │ │ │delimitat de │Sulina │Judeţ: Tulcea│1990, │ │Cons. Jud. │adminis-│ │ │      │ │ │Perimetrul II, │S - Drumul de │Oraş: Sulina │1992 │ │886/1978 │trare │ │ │      │ │ │cu suprafaţa │acces oraş - │ │ │ │O.M.Ap.N. │ │ │ │      │ │ │de │plajă │ │ │ │M99/1990, │ │ │ │      │ │ │1.720.510 mp, │N-E - SC │ │ │ │H.C.L.Sulina│ │ │ │      │ │ │inclusiv │Piscicola │ │ │ │817/1992, │ │ │ │      │ │ │teritoriile │S-E - SC │ │ │ │Decret 294/ │ │ │ │      │ │ │aferente │Piscicola │ │ │ │1978, │ │ │ │      │ │ │bazinelor │E - Digul │ │ │ │Protocol │ │ │ │      │ │ │maritim şi │şi canalul │ │ │ │8910/1984, │ │ │ │      │ │ │fluvial │de protecţie │ │ │ │HG 156/1993,│ │ │ │      │ │ │ │a oraşului │ │ │ │HG 394/2008 │ │ │ │      │ │ │ │Sulina │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │V-Complexul │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │Hotelier │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │Sulina │ │ │ │ │ │ │ │──────┴────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴──────┴──────────────┴────────────┴────────┴───────┴──────┘_________