HOTĂRÎRE Nr. 824 din 20 septembrie 1996privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 527/1996 cu privire la asigurarea surselor de creditare pentru preluarea la fondul de consum, seminţe şi furaje a cantităţilor de grîu şi orz din recolta anului 1996, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 773/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 24 septembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICBăncile comerciale vor percepe o marja de dobinda de 5 puncte procentuale la creditele acordate în baza prevederilor hotărîrilor Guvernului nr. 527/1996 şi nr. 773/1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Alexandru LapusanMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------