HOTĂRÂRE nr. 1.355 din 22 octombrie 2008privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────p. Ministrul justiţiei,Sorin Stănescu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 22 octombrie 2008.Nr. 1.355.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului ce urmează a fi scos din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 9*
  Persoana juridică ce administrează imobilul NR. M.F. Cod de clasifi- care Valoarea de inventar Denumirea imobi- lului Caracteris- ticile tehnice ale imobilului Adresa unde este situat imobilul
  Ministerul Justiţiei - Tribunalul Vrancea 36281 8.29.07 974,222 lei clădire 2 corpuri de clădire cu parter Sc = 592,9 mp Sd = 592,9 mp Oraşul Panciu, str. Nicolae Titulescu nr. 31, judeţul Vrancea
  __________