HOTĂRÎRE Nr. 811 din 19 septembrie 1996privind eliberarea din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 24 septembrie 1996    În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICDomnul Eugen Plesca se eliberează din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti începând cu data de 19 septembrie 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca--------------------