HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 14 octombrie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 23 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional de Statistică este de 2.155, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Secretarul general al Guvernului,Gabriel BercaPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil VoineaguMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 14 octombrie 2008.Nr. 1.317.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului Naţional de Statistică*Font 7*    Numărul maxim de posturi este de 2.155, exclusiv demnitarii                                                                                ┌───────────────────────────────┐                                                                            ┌───┤ Directia de audit │┌───────────────────────────────────────────┐ │ └───────────────────────────────┘│Consiliul de Coordonare a Activităţii de │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────┐│ Statistica (organ consultativ) ├---------┤ │ ├───┤ Corpul de Control │└───────────────────────────────────────────┘ │ PRESEDINTE ├─┤ └───────────────────────────────┘                    ┌───────────────────────┐ ┌───────┤ │ │ ┌───────────────────────────────┐                    │Cabinetul presedintelui├─┘ └───────┬───────────┘ ├───┤Serviciul Juridic şi Contencios│                    └───────────────────────┘ │ │ └───────────────────────────────┘                                                  ┌───────────┤ │ ┌───────────────────────────────┐                                                  │ │ └───┤ Relatii cu Presa*) │                                                  │ │ └───────────────────────────────┘                            ┌─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐┌────────────────┐ │ │ │ │ ││ Directia de │ ┌───────┴──────┐ │ ┌───────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ││Afaceri Europene├──┤Vicepresedinte├────────┐ │ │Vicepresedinte│ │Vicepresedinte│ ││ şi Cooperare │ └───────┬──────┘ │ │ └───────┬──────┘ └───────┬──────┘ ││Internationala**│ │ │ │ │ │ ┌────────┴───────┐└────────────────┘ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──┼ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤Secretar General├─┐            ┌───────────────┴─────┐ │ │ ┌───┴───────────┬────────────────┐ ├───────────┐ └────────┬───────┘ │┌───────────┴────────┐┌───────────┴────────┐│ │┌──────┴───────┐┌──────┴──────┐┌────────┴────────┐│ ┌────────┴────────┐ │ ││Directia Generală de││Directia Generală de││ ││ Directia ││ Directia ││Directia Generală││ │Directia Generală│ │ ││ Conturi Naţionale ││Organizare şi Coor- ││ ││ Generală de ││ Generală de ││ de Statistica ││ │ de IT şi │ │ ││ şi sinteze ││donare a Sistemului ││ ││ Statistici ││ Statistica ││ Sociala şi ││ │ Infrastructura │ │ ││ macroeconomice ││ Statistic Naţional ││ ││ Agricole ││ Intreprin- ││ Demografica ││ │ Statistica │ │ │└───────────┬────────┘└─────────┬──────────┘│ ││ şi de Mediu ││ derilor ││ ││ │ │ │ │            │ │ │ │└────────┬─────┘└───────┬─────┘└────────┬────────┘│ └────────┬────────┘ │ │  ┌─────────┘ ┌──────────┘ │ │ ┌───────┘ ┌───────┘ ┌──────┘ │┌──────────┘ ┌──────┘ │  │ ┌──────────────┐ │ ┌────────────┐ ┌─────┴────┐│ │ ┌───────────┐│ ┌─────────────┐│ ┌─────────────┐││ ┌─────────────┐│ ┌─────────────┐│  │ │ Directia │ │ │Directia de │ │ Directia ││ │ │Directia de││ │ Directia de ││ │ Directia de │││ │ Directia de ││ │ Directia de ││  │ │ Conturi │ │ │Coordonare a│ │Diseminare││ ├─┤Statistica │├─┤ Statistica a││ │ Statistica │││ │Proiectare şi│├─┤ Buget şi ││  ├─┤ Naţionale şi │ ├─┤ Sistemului │ │Informaţii││ │ │ Agricola ││ │Indicatorilor│├─┤ Demografica ││├─┤Intreţinere a││ │Contabilitate││  │ │ Sinteze │ │ │ Statistic │ │Statistice││ │ └───────────┘│ │ Economici pe││ │ şi │││ │ Aplicatiilor││ └─────────────┘│  │ │Macroeconomice│ │ │ Naţional │ │şi Relatii││ │ ┌───────────┐│ │ Termen Scurt││ │Recensamantul│││ │ IT ││ ┌─────────────┐│  │ └──────────────┘ │ └────────────┘ │ cu ││ │ │Directia de││ └─────────────┘│ │ Populatiei │││ └─────────────┘│ │ Directia de ││  │ ┌──────────────┐ │ ┌────────────┐ │ Publicul ││ └─┤ Statistica││ ┌─────────────┐│ └─────────────┘││ ┌─────────────┐├─┤ Politici şi ││  │ │ Directia de │ │ │ Directia │ └──────────┘│ │ Silvicul- ││ │ Directia ││ ┌─────────────┐││ │ Directia de ││ │ Management ││  └─┤ Statistica │ ├─┤Administrare│ │ │ turii şi │├─┤ Statistici ││ │ Directia │││ │Administrarea││ │Resurse Umane││    │ Preturilor │ │ │Baze de Date│ │ │ Mediului ││ │ Structurale │├─┤ Statisticii │││ │ Sistemului ││ └─────────────┘│    └──────────────┘ │ └────────────┘ │ └───────────┘│ │ ale Între- ││ │Pieţei Muncii││├─┤ Informatic ││ ┌─────────────┐│                     │ ┌────────────┐ │ │ │ prinderii ││ └─────────────┘││ │ Statistic şi││ │ Directia de ││                     │ │ Directia │ │ │ └─────────────┘│ ┌─────────────┐││ │ Inginerie de││ │ Achizitii, ││                     └─┤Statisticii │ │ │ ┌─────────────┐│ │ Directia │││ │ Sistem │└─┤investitii şi││                       │ Comerţului │ │ └─┤ Directia │├─┤ Statisticii │││ └─────────────┘ │ Servicii ││                       │ Exterior │ │ │ Registrul ││ │ Condiţiilor │││ ┌─────────────┐ │Administratie││                       └────────────┘ │ │ Statistic al││ │ de Viaţa │││ │ Directia de │ │ Generală ││                                                  │ │ Intreprin- ││ └─────────────┘│└─┤ Editare a │ └─────────────┘│                                                  │ │ derilor ││ ┌─────────────┐│ │Publicatiilor│ │                                                  │ └─────────────┘│ │ Directia ││ │ Statistice │ │                                                  │ ├─┤ Statisticii ││ └─────────────┘ │                                                  │ │ │ Serviciilor ││ │                                                  │ │ │ Sociale ││ │                                      ┌───────────┴─────────┐ │ └─────────────┘│ ┌────────┘                                ┌─────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ │ ┌─────────────┐│ │                                │ 8 Direcţii │ │34 Direcţii│ │ │ Oficiul de ││ ┌──────────┐ ┌───────┴────────┐                                │Regionale de│ │Judetene de│ └─┤ Studii şi ││ │ EDITURA │ │CENTRUL NAŢIONAL│                                │ Statistica │ │Statistica │ │ Proiectii │└───┤ REVISTA │ │DE PREGATIRE IN │                                └────────────┘ └───────────┘ │ Demografice │ │ROMÂNĂ DE │ │ STATISTICA │                                                                                      └─────────────┘ │STATISTICA│ │ (CNPS) │                                                                                                         └──────────┘ └────────────────┘---------    *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.    **) Cuprinde şi Unitatea de implementare a programelor PHARE (UIP).-------