HOTĂRÂRE nr. 1.301 din 14 octombrie 2008privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Râmnicu Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 14 octombrie 2008.Nr. 1.301.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului din domeniul public alstatului care îşi modifică caracteristicile tehnice
  *Font 7*
   
  Nr. MF Denumirea imobilului Adresa Administratorul Descrierea tehnică la 12.11.2007 Descrierea tehnică actualizată
  153309 Clădire sediu Judeţul Vâlcea, municipiu Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 37 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Râmnicu Vâlcea Suprafaţa construită=416 mp Suprafaţa terenului=1.542 mp Suprafaţa construită = 244,13 mp Suprafaţa terenului =1.124,72 mp
  -----------