LEGE nr. 181 din 13 octombrie 2008privind înfiinţarea satului Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează satul Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor. (2) În urma reorganizării, comuna Drăgăneşti are în componenţă satele: Drăgăneşti, Belejeni, Grădinari, Livada Beiuşului, Mizieş, Păcăleşti, Păntăşeşti, Şebiş, Talpe şi Ţigăneştii de Beiuş. (3) Reşedinţa comunei Drăgăneşti rămâne în satul Drăgăneşti.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 13 octombrie 2008.Nr. 181.-------------