LEGE nr. 178 din 13 octombrie 2008pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 1 august 2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 9 august 2007, cu următoarea modificare:- Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Modul de reutilizare a componentelor prevăzute la art. 4 se aprobă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin dispoziţie a directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 octombrie 2008.Nr. 178.------------