HOTĂRÂRE nr. 1.286 din 8 octombrie 2008privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009, nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinţei acordat familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 162 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 137 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 112 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 87 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 62 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei.  +  Articolul 2 (1) Pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009, nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinţei acordat familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează, acordându-se după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei. (2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009 este de 58 lei.  +  Articolul 3 (1) Începând cu sezonul rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009, pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială, furnizorii de energie termică şi gaze naturale transmit lunar direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, odată cu anexa nr. 7a, respectiv anexa nr. 7b la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, situaţia cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea sumelor. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.286.  +  Anexa Denumirea furnizorului ............Adresa furnizorului ...............SITUAŢIEcu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă,şi pentru care se solicită decontarea sumelor în luna .........┌─────┬───────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐│ Nr. │ │ Codul numeric │ Plăţi efectuate ││ crt.│ Numele şi prenumele │ personal │ în luna raportată*) ││ │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤├─────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤└─────┴───────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘-------    *) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferentă titularului nominalizat, care se solicită direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea decontării în luna respectivă indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau persoanei singure, conform dispoziţiei primarului sau facturilor emise de furnizori.    NOTĂ:    Situaţia se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.                                     -------