HOTĂRÂRE nr. 1.267 din 8 octombrie 2008privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situate în oraşul Ghimbav, judeţul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.267.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor care se trec din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Internelor şi ReformeiAdministrative în domeniul privat al statului şi înadministrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
    Adresa Persoana juridică care admi- nistrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă Numărul de înregistrare la M.E.F.
    Oraşul Ghimbav str. Pieţii nr. 88A, judeţul Braşov Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Pavilion nr. 02 - grup sanitar "C4" Sc = 5 mp; Pavilion nr. 03 - magazie "C3": Sc = 5,4 mp; 3. Pavilion nr. 04- magazie lemne "C2": Sc = 27 mp; 4. Pavilion nr. 05- padoc câini "C5": Sc = 1,6 mp; 123,4 310,9 1.591,4 64,6 114.740 (parţial)
    ------