HOTĂRÂRE nr. 1.266 din 8 octombrie 2008privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situate în municipiul Turnu Măgurele, Str. Portului nr. 3, şi în oraşul Zimnicea, str. M. Kogălniceanu nr. 30, judeţul Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.266.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiInternelor şi Reformei Administrative care se trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al statului, învederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
  Adresa Persoana juridică care admi- nistrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la M.E.F.
  Oraşul Zimnicea str. M. Kogălni- ceanu nr. 30, judeţul Teleorman Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 1. Pavilion 04-C4 -"Beci" C.L. Sc = 46,00 mp; Sd = 46,00 mp; Valoare contabilă = 210,20 lei 2. Pavilion 06-C5 - "Magazie": Sc = 6,00 mp; Sd = 6,00 mp; Valoare contabilă = 131,09 lei 96.737 (parţial)
  Municipiul Turnu Măgurele, Str. Portului nr. 3, judeţul Teleorman Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 3. Pavilion nr. 13-"Magazie": Sc = 10,53 mp; Sd = 10,53 mp; Valoare contabilă = 881,17 lei 4. Pavilion nr. 19 - "Garaj auto": Sc= 128,55 mp; Sd= 128,55 mp; Valoare contabilă = 19.962,75 lei 5. Pavilion nr. 26 - "Afumătorie" Sc = 5,10 mp; Sd = 5,10 mp; Valoare contabilă =607,58 lei; 6. Pavilion nr. 29 - "Şopron auto": Sc = 171,57 mp; Sd= 171,57 mp; Valoare contabilă=8.238,69 lei 7. Pavilion nr. 30 - "Şopron auto": Sc = 269,26 mp; Sd= 269,26 mp; Valoare contabilă=3.462,04 lei 8. Pavilion nr. 31 - "Şopron auto": Sc = 131,40 mp; Sd= 131,40 mp; Valoare contabilă=1.636,78 lei 9. Pavilion nr. 32 - "Magazie" Sc = 25,74 mp; Sd = 25,74 mp; Valoare contabilă = 361,71 lei 105.071 (parţial)
  ------