HOTĂRÂRE nr. 1.249 din 8 octombrie 2008privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 22 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Numărul de posturi pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. (2) Numărul de posturi stabilit în condiţiile alin. (1) se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi unităţilor din subordinea sa."2. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.249.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)                                   ORGANIGRAMA               Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă                           ┌───────────────────┐                           │ INSPECTOR GENERAL │                           └─────────┬─────────┘                                     │      ┌─────────────────────────┬────┴───────────────────────┬─────────────────┐      │ ┌───────────┴────────────────┐ │ │ ┌────┴───────┐ │ ADJUNCT AL INSPECTORATULUI │ │ │ │PRIM ADJUNCT│ │ GENERAL │ │ │ │ AL │ └───────────┬────────────────┘ │ │ │INSPECTORA- │ ┌--------------┴----------┐ ┌──────────┼──────────┐ │ │ TULUI │ | INSPECŢIA DE PREVENIRE | │ │ │ │ │ GENERAL │ | | │ │ │ │ └─────────┬──┘ | | ┌────┴─────┐┌───┴──────┐┌──┴─────┐│           │ | ┌────────┐┌──────────┐ | │ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││DIRECTIA││           │ | │DIRECTIA││ DIRECŢIA │ | │MANAGEMENT││MANAGEMENT││ BUGET ││┌────────┐ │ ┌─┐ | │POMPIERI││PROTECŢIEI│ | │ LOGISTIC ││ RESURSE ││CONTABI-│││CENTRUL ├─┼─┤C│ | │ ││ CIVILE │ | └──────────┘│ UMANE ││ LITATE │││ OPERA- │ │ └─┘ | └────────┘└──────────┘ | └──────────┘└────────┘││ ŢIONAL │ │ ┌─┐ | ┌─┐ | ┌──────────────┘│NAŢIONAL│ ├─┤D│ | │G│ | ┌──┐ │ ┌──┐└┬───────┘ │ └─┘ | └─┘ | │J ├─┼─┤K │ │ │ ┌─┐ | ┌─┐ | └──┘ │ └──┘ │ ├─┤E│ | │H│ | ┌──┐ │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ └─┘ | └─┘ | │L ├─┼─┤M │ ├-┤A │ │ ┌─┐ | ┌─┐ | └──┘ │ └──┘ | └──┘ └─┤F│ | │I│ | ┌─┴─┐ | └─┘ | └─┘ | │ N │ | ┌--┐ └-------------------------┘ └───┘ └--|B |    └--┘-------------------------------------------------------------------------------UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ UNITATEA ││UNITATEA SPECIALĂ││CENTRUL NAŢIONAL││CENTRUL NAŢIONAL││ MUZEUL ││ SPECIALĂ ││ DE SECURITATE ││PENTRU SECURITA-││DE PERFECŢIONARE││NAŢIONAL ││ DE IN- ││ CIVILĂ LA ││TE LA INCENDIU ││A PREGĂTIRII PTR││ AL ││ TERVENŢIE ││ OBIECTIVE DE ││ ŞI PROTECŢIE ││MANAGEMENTUL ŞI-││ POMPIE- ││ ÎN SITUAŢII││ IMPORTANŢĂ ││ CIVILĂ ││ TUAŢIILOR DE ││ RILOR ││ DE URGENŢĂ ││ DEOSEBITĂ ││ ││URGENŢĂ CIOLPANI││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ ŞCOALA DE ││ BAZA PENTRU ││BAZA DE REPARA- ││ CENTRUL DE ││DEPOZITE ││ SUBOFIŢERI ││ LOGISTICĂ A ││ ŢII A TEHNICII ││ COMUNICAŢII ││REZERVE ││ POMPIERI ŞI││INSPECTORATULUI ││DE INTERVENŢIE ││ ŞI ││PROPRII ││ PROTECŢIE ││GENERAL PENTRU ││ DRAGALINA ││ INFORMATICĂ ││ ││ CIVILĂ ││ SITUAŢII DE ││ ││ ││ ││ BOLDEŞTI ││ URGENŢĂ ││ ││ ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘-------------------------------------------------------------------------------INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ         ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐         │ INSPECTORATUL MUNICIPIULUI│ │41 INSPECTORATE JUDEŢENE │         │ BUCUREŞTI PENTRU SITUAŢII │ │ PENTRU SITUAŢII DE │         │ DE URGENŢĂ │ │ URGENŢĂ │         └───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘    LEGENDA:    A = CENTRU OPERAŢIONAL    B = SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢIE        DE URGENŢĂ    C = SERVICIUL MANAGEMENT ORGANIZATORIC ŞI PLANIFICARE RESURSE    D = SERVICIUL STRATEGII ŞI TACTICI SPECIFICE    E = SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ    F = PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE    G = SERVICIUL PREGĂTIREA POPULAŢIEI PENTRU INTERVENŢIE ŞI EDUCAŢIE        PREVENTIVĂ    H = SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, VOLUNTARE ŞI SERVICII PRIVATE    I = PUBLICAŢII DE SPECIALITATE    J = SERVICIUL AFACERI EUROPENE, ASISTENŢĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE    K = SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS    L = SERVICIUL CONTROL    M = SERVICIUL CABINETE ŞI SECRETARIAT    N = BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-----