ORDIN nr. 1.347 din 7 octombrie 2008privind modificarea procedurilor de implementare a programelor pentru susținerea finanțării întreprinderilor mici și mijlocii
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008  Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 lit. B pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările ulterioare,ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 724/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 9 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 8, subpunctul 8.7 se modifică și va avea următorul cuprins:8.7. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a AFN, completată, este 27 octombrie 2008, respectând termenul de depunere a cererii de eliberare a AFN.2. La anexa nr. 13, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008.  +  Articolul IIProcedura de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2011 pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 790/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iulie 2008, se modifică după cum urmează:1. La punctul 8, subpunctul 8.4 se modifică și va avea următorul cuprins:8.4. Beneficiarii sunt obligați să efectueze activitățile pentru care au solicitat finanțare și să depună cererea-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile în termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare de către beneficiar, cu excepția activităților prevăzute la pct. 4.1 lit. a) și b) pentru care termenul-limită de depunere a cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile este de 15 zile lucrătoare de la data finalizării activității, dar nu mai târziu de 27 octombrie 2008.2. La punctul 8, subpunctul 8.6 se modifică și va avea următorul cuprins:8.6. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile completate este 27 octombrie a anului bugetar în curs.3. La anexa nr. 13, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008.  +  Articolul IIIProcedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit , aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 725/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 10 iunie 2008, se modifică după cum urmează:1. La punctul 8, subpunctul 8.9 se modifică și va avea următorul cuprins:8.9. Termenul maxim până la care se primesc cereri-tip pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului este 27 octombrie 2008, în condițiile în care bugetul alocat Programului nu se epuizează înainte de această dată.2. La anexa nr. 8, alineatul (2) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Termenul-limită pentru depunerea documentației de eliberare a alocației financiare nerambursabile este 27 octombrie 2008.  +  Articolul IVProcedura de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 722/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 6 iunie 2008, se modifică după cum urmează:– La punctul 10, subpunctul 10.6 se modifică și va avea următorul conținut:10.6. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008.  +  Articolul VProcedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 793/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 7 iulie 2008, se modifică după cum urmează:1. La punctul 7 subpunctul 7.1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul conținut:(6) Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008, respectând termenul de depunere a cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile (anexa nr. 7 la prezenta procedură).2. La anexa nr. 10, articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 4Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile, completată, este 27 octombrie 2008.  +  Articolul VIProcedura de implementare a Programului național multianual pe perioada 2006-2011 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 791/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2008, se modifică după cum urmează:1. La punctul 7, subpunctul 7.2 se modifică și va avea următorul conținut:7.2. Voucherul are valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data eliberării lui către solicitant, dar nu mai mult de 27 octombrie 2008.2. La anexa nr. 4, articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 4Voucherul are valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data eliberării lui, dar nu mai mult de data de 27 octombrie 2008.  +  Articolul VIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  București, 7 octombrie 2008.Nr. 1.347.----------