HOTĂRÂRE nr. 1.247 din 8 octombrie 2008privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Timişoara, Sucursala de Transport Bucureşti şi Sucursala de Transport Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Timişoara, amplasate în Staţia electrică de sistem 220/110 kV Hăşdat, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bucureşti, amplasate în Staţia electrică de sistem 400 kV Gura Ialomiţei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău, amplasate în Staţia electrică de sistem 220 kV Bacău Sud, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1-3.  +  Articolul 5Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.247.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Timişoara
  *Font 8*
  ┌───────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐│ Nr. de │Codul de │ Denumirea mijloacelor fixe│ Nr. de │Valoarea │Valoarea │Valoarea ││identificare la│clasificare│ │inventar│de inventar│de inventar│rămasă ││ Ministerul │ │ │ │ (lei) │în domeniul│de amortizat,││ Economiei │ │ │ │ │ public │trecută în ││şi Finanţelor │ │ │ │ │ (lei) │domeniul ││ │ │ │ │ │ │privat ││ │ │ │ │ │ │conform ││ │ │ │ │ │ │Ordonanţei ││ │ │ │ │ │ │de urgenţă ││ │ │ │ │ │ │a Guvernului ││ │ │ │ │ │ │nr. 164/2005 ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │├───────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│62193 - │ 8.14 │Bobină de blocaj tip RZ │ 2000052│ 4.224 │ 4.224 │ 0 ││Staţia │ │200A a celulei LEA 220 kV │ │ │ │ ││220/110 kV │ │Pestiş │ │ │ │ ││Hăşdat ├───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │ 8.14 │Echipament TIF celule LEA │ 2000325│ 11.799 │ 11.799 │ 0 ││ │ │220 kV Pestiş │ │ │ │ ││ ├───────────┴───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │TOTAL: 16.023 16.023 0 │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bucureşti
  *Font 8*
  ┌───────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐│ Nr. de │Codul de │ Denumirea mijloacelor fixe│ Nr. de │Valoarea │Valoarea │Valoarea ││identificare la│clasificare│ │inventar│de inventar│de inventar│rămasă ││ Ministerul │ │ │ │ (lei) │în domeniul│de amortizat,││ Economiei │ │ │ │ │ public │trecută în ││şi Finanţelor │ │ │ │ │ (lei) │domeniul ││ │ │ │ │ │ │privat ││ │ │ │ │ │ │conform ││ │ │ │ │ │ │Ordonanţei ││ │ │ │ │ │ │de urgenţă ││ │ │ │ │ │ │a Guvernului ││ │ │ │ │ │ │nr. 164/2005 ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │├───────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│62166 - │8.14 │Celula 400 kV Lacul Sărat │ 301994 │ 79.431 │ 79.431 │ 0 ││Staţia 400 kV ├───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│Gura Ialomiţei │8.14 │Celula 400 kV Cernavodă 1 │ 301995 │ 181.647 │ 181.647 │ 0 ││ ├───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │8.14 │Celula 400 kV Cernavodă 2 │ 338039 │ 177.523 │ 177.523 │ 0 ││ ├───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │8.14 │Celula 400 kV Bucureşti Sud│ 339253 │ 78.204 │ 78.204 │ 0 ││ ├───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │8.14 │Telefonie de înaltă │ │ │ │ ││ │ │frecvenţă TIF ESB 300 │ │ │ │ ││ │ │Lacul Sărat │ 442561 │ 203 │ 203 │ 0 ││ ├───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │8.14 │TIF LEA 400 kV Bucureşti │ │ │ │ ││ │ │Sud │ 442562 │ 374 │ 374 │ 0 ││ ├───────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │8.14 │Echipament de telecomuni- │ │ │ │ ││ │ │caţii Staţia Gura Ialomiţei│ 701393 │ 352 │ 352 │ 0 ││ ├───────────┴───────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │ TOTAL: │ │ 517.734 │ 517.734 │ 0 │└───────────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău
  *Font 8*
  Nr. de identificare la Ministerul Economiei şi Finanţelor Codul de clasificare Denumirea mijloacelor fixe Nr. de inventar Valoarea de inventar (lei) Valoarea de inventar în domeniul public (lei) Valoarea rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 (lei)
  62144 - Staţia 220 kV Bacău Sud 8.14 Celule 400 kV Staţia Bacău Sud - Gutinaş + Roman Nord 206142 1.794.739 1.794.739 0
  TOTAL: 1.794.739 1.794.739 0
  _________