HOTĂRÎRE Nr. 734 din 28 august 1996privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unui contingent tarifar de 200 mii tone orz de consum din import
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 29 august 1996    În temeiul prevederilor art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 102/1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se exceptează temporar de la plata taxelor vamale importul unui contingent tarifar de 200 mii tone orz de consum, poziţia tarifara 1003.00.90 din Tariful vamal de import al României.  +  Articolul 2Licentele de import vor fi eliberate de Ministerul Comerţului şi vor fi avizate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data de 31 decembrie 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul comerţului,Ioan Pargaru,secretar de statp. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Alexandru Lapusan,secretar de stat ------------------------