HOTĂRÂRE nr. 1.213 din 1 octombrie 2008privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. Datele de identificare a imobilelor înregistrate la Ministerul Economiei şi Finanţelor sub nr. 25.987 şi 101.527 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunul înregistrat la Ministerul Economiei şi Finanţelor sub nr. 101.526.  +  Articolul IIMinisterul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va lua măsuri de actualizare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 1.213.  +  Anexa
  Nr. M.E.F. Cod de clasificare Denumirea Adresa imobilului Anul dobân- dirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar
  25.987 8.29.10 45-22 Judeţul Vâlcea, municipiul Drăgăşani,str. I.C. Brătianu nr. 25 1928 14.863.852,18
  101.527 8.29.10 45-156 Judeţul Vâlcea, municipiul Drăgăşani, str. I.C. Brătianu nr. 74 1971 2.417.721,74
  _________