HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 24 septembrie 2008privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor imobile şi actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare pentru două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor imobile şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului prin schimbarea unităţii de administrare pentru două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situate în judeţul Dolj, corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va lua măsuri de actualizare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunurile publice 45-19 şi 45-92 din judeţul Dolj, înregistrate la nr. M.E.F. 101.180 şi 37.115, conform anexei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 1.177.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative ale căror unităţi de administrares-au schimbat în cadrul ordonatorului secundar decredite Inspectoratul General al Jandarmeriei Române(U.M. 0251/F Bucureşti) de la ordonatorul terţiar de crediteU.M. 0654 Craiova la ordonatorul terţiar de crediteU.M. 0449 Craiova
  *Font 7*
   
  Nr. M.E.F. Codul de clasificare Denumirea imobilului transferat Adresa Ordonator secundar de credite, cod fiscal 4192782/ordonator terţiar de credite, cod fiscal 4332061, de la care se transferă imobilul Ordonator secundar de credite, cod fiscal 4192782/ ordonator terţiar de credite, cod fiscal 18231423, la care se transferă imobilul Valoarea contabilă actualizată - lei - Observaţii
  101.180 8.29.10 45-92 Complex de pregătire sportivă şi instruire România, judeţul Dolj Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (UM 0251/F Bucureşti) - U.M. 0654 Craiova Inspectoratul General al Jandarmeriei (UM 0251/F Bucureşti) - U.M. 0449 Craiova 1.207.948,07
  37.115 (parţial) 8.29.10 45-19 (parţial) Sediu unitate România, judeţul Dolj Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (UM 0251/F Bucureşti) - U.M. 0654 Craiova Inspectoratul General al Jandarmeriei (UM 0251/F Bucureşti) - U.M. 0449 Craiova 1.543.135,40
  -----------