HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 3 septembrie 2008privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 2 octombrie 2008  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Suprafaţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile 33961, 33962, 33967, 33974, 33979, 33981, 34013, 34014 şi 34018 se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru, în condiţiile legii.2. Caracteristicile bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile 33967, 34018 şi 33970 se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii care au fost puse în funcţiune.3. Situaţia juridică a imobilului aparţinând domeniului public al statului înscris la poziţia 100144 se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a punerii în aplicare a Deciziei civile nr. 3.718/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.4. Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile 33961, 33962, 33963, 33964, 33965, 33966, 33967, 33968, 33969, 33970, 33971, 33972, 33973, 33974, 33975, 33976, 33977, 33978, 33979, 33980, 33981, 33982, 33983, 34013, 34014, 34015, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 39906, 39907, 39908, 39909, 39910, 100110, 100113, 100116, 100120, 100126, 100128, 100129, 100139, 100141, 100142, 100143, 100144, 100146, 121198, 150266, 150370, 100106, 100107, 100108, 100109, 100111, 100112, 100114, 100115, 100117, 100118, 100119, 100121, 100122, 100123, 100124, 100125, 100127, 100130, 100131, 100134, 100145, 100148 şi 100149 se modifică potrivit anexei nr. 4, ca urmare a evaluării.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1.019.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilorşi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia PorturilorMaritime" - S.A. Constanţa pentru care se modifică suprafeţele,ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 11062831 Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
  Număr M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Nr. încheiere de intabulare
  33961 Teritorii aferente digurilor de adăpostire Port Constanţa S = 651313,00 mp Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei +0.00 Mare Neagră 1975 (protecţii cu stabilopozi, blocuri prefabricate şi piatră brută, ziduri de gardă, dale coronament). Pe aceste teritorii sunt amplasate diguri de adăpostire (8) şi alte construcţii (11) 892/16.02.2006
  33962 Teritorii aferente construcţiilor de acostare Port Constanţa S = 108351 mp; L = 29301 m Teren rezultat prin execuţia construcţiilor de acostare, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei +0.00 Mare Neagră 1975 (Lungimea=lungimea frontului de dane, Lăţimea = lăţimea coronamentului). Pe aceste teritorii este amplasat numai coronamentul construcţiilor de acostare 892/16.02.2006
  33967 Teritorii aferente digurilor de adăpostire Port Tomis S = 23822 mp 891/16.02.2006
  33974 Teritorii aferente digurilor de adăpostire Port Midia S = 192954,00 mp 5784/5.09.2005
  33979 Teritoriu câştigat asupra mării Port Mangalia S = 190790 mp 4294/15.07.2005
  33981 Teritorii aferente construcţiilor de acostare Port Mangalia S = 1614 mp 4294/15.07.2005
  34013 Bazine Port Constanţa S=17990465 mp Bazine amenajate pentru navigaţie cu adâncimi cuprinse între 2,00 şi 19,00 m realizate prin dragaj (lucrări C+M), prin execuţia de cheiuri şi moluri adiacente sau cu adâncimi naturale care permit desfăşurarea navigaţiei în port. Bazinele fără valoare sunt executate prin investiţii la construcţiile adiacente sau au adâncimi naturale favorabile navigaţiei. Bazinele cu valoare sunt executate prin lucrări de investiţii de dragaj 892/16.02.2006
  34014 Bazine naturale şi de protecţie Port Constanţa S=7965007 mp Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zonă de protecţie pentru partea imersă a acestora. Nu permit desfăşurarea navigaţiei în condiţii de siguranţă, dar sunt semnalizate prin mijloace specifice pentru a se efectua urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi evitarea accidentelor 892/16.02.2006
  34018 Bazine naturale şi de protecţie Port Tomis S=76305 mp 891/16.02.2006
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilorşi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia PorturilorMaritime" - S.A. Constanţa pentru care se modifică caracteristicile,ca urmare a punerii în funcţiune a unor investiţii*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 11062831 Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
  Număr M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Nr. proces- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
  33967 Teritorii aferente digurilor de adăpostire Port Tomis S=23822 mp 29909/23.10.2006
  34018 Bazine naturale şi de protecţie Port Tomis S=76305 mp 29909/23.10.2006
  33970 Diguri de adăpostire Port Tomis Diguri de adăpostire cu zid de gardă şi profil întoarce val şi muzuare cu parament vertical 29909/23.10.2006
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Transporturilorla care se modifică situaţia juridică, ca urmare a punerii înaplicare a unei sentinţe judecătoreşti definitive*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetaredezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 11062831 Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime"- S.A. Constanţa
  Număr M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Baza legală în administrare/ concesiune
  100144 Teritoriu Port Constanţa Lot B1 15966,77 mp Hotărârea Guvernului nr. 410/1993; Legea nr. 342/2004; Legea nr. 582/2004; Decizia civilă nr. 3.718/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie concesionat
   +  Anexa 4 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilorşi în concesiunea Companiei Naţionale"Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa pentru care semodifică valoarea de inventar*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 11062831 Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
  Număr M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoare de inventar (lei
  33961 Teritorii aferente digurilor de adăpostire Port Constanţa S=651313,00 mp Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei + 0.00 Mare Neagră 1975 (protecţii cu stabilopozi, blocuri prefabricate şi piatră brută, ziduri de gardă, dale coronament). Pe aceste teritorii sunt amplasate diguri de adăpostire (8) şi alte construcţii (11). 324.321,34
  33962 Teritorii aferente construcţiilor de acostare Port Constanţa S=108351 mp; L=29301 m Teren rezultat prin execuţia construcţiilor de acostare, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei + 0.00 Mare Neagră 1975 (Lungimea=lungimea frontului de dane, Lăţimea = lăţimea coronamentului). Pe aceste teritorii este amplasat numai coronamentul construcţiilor de acostare (7) 141.031,12
  33963 Construcţii de acostare Port Constanţa Lungime fronturi de acostare= 29 km Cheuri de greutate din blocuri de beton, din virole şi din chesoane gigant. Adâncimi de fundare între 2,00 şi 19,00 m. Dotări: scări de acces, bolarzi, amortizoare cheu fila rulare macara dinspre apă, canale de cable şi instalaţii, hidranţi, prize cheu. Pe umplutura din spatele cheurilor sunt construite platformele tehnologice portuare (căi rulare, macarale, căi ferate, reţele utilităţi) 2.114.711.635,00
  33964 Diguri de adăpostire Port Constanţa Lungime totală 15 km Soluţie constructivă: pat fundare, corp din anrocamente, protecţie cu anrocamente, blocuri prefabricate şi stabilopozi, ziduri de gardă, dale sau platforme circulabile coronament 1.878.487.677,00
  33965 Alte construcţii Port Constanţa Consolidări faleze, amenajări cu pereu gura CDMN, spaţii verzi 65.406.540,00
  33966 Teritoriu câştigat asupra mării Port Tomis S=14002 mp 16.507,50
  33967 Teritorii aferente digurilor de adăpostire Port Tomis S=23822 mp 11.024,98
  33968 Teritorii aferente construcţiilor de acostare Port Tomis S=1322 mp 765,03
  33969 Construcţii de acostare Port Tomis Cheuri Ravier şi din blocuri prefabricate fundate la cotele -1,00 (L=190 m), -2,50 (L=485,6 m), - 4,00 (L=350,6 m) 1.889.744,00
  33970 Diguri de adăpostire Port Tomis Diguri de adăpostire cu zid de gardă şi profil întoarce val şi muzoare cu parament vertical 18.378.394,00
  33971 Alte construcţii Port Tomis Farul verde şi Farul roşu 268.706,00
  33972 Teren natural Port Midia S=37056,00 mp Intabulare nr. 5.784/05.09.2005 17.821,78
  33973 Teritoriu câştigat asupra mării Port Midia S=2099899,00 mp; Suprafaţa s-a diminuat cu 409 mp prin HG nr. 1.119/2006; Intabulare nr. 5.784/05.09.2005 76.062.895,82
  33974 Teritorii aferente digurilor de adăpostire Port Midia S=192954,00 mp 266.531,68
  33975 Teritorii aferente construcţiilor de acostare Port Midia S=7991,00 mp Intabulare nr. 5.784/05.09.2005 5.845,51
  33976 Construcţii de acostare Port Midia Cheuri de greutate cu cota de fundare de -8,00 m şi -9,00 m 121.591.332,00
  33977 Diguri de adăpostire Port Midia Diguri de adăpostire cu L=6790 ml 604.962.158,00
  33978 Alte construcţii Port Midia Faruri şi grupuri electrogene la faruri 3.676.189,00
  33979 Teritoriu câştigat asupra mării Port Mangalia S=190790 mp 15.183.764,28
  33980 Teritorii aferente digurilor de adăpostire Port Mangalia S=88000 mp Intabulare 4.294/15.07.2005 123.121,09
  33981 Teritorii aferente construcţiilor de acostare Port Mangalia S=1614 mp 1.478,86
  33982 Construcţii de acostare Port Mangalia Cheu de greutate fundat la -9,00 m şi -5,50, L=533,5 ml 15.022.169,00
  33983 Diguri de adăpostire Port Mangalia L=2740 ml Dig de sud şi dig de larg 205.848.992,00
  34013 Bazine Port Constanţa S=17990465 mp Bazine amenajate pentru navigaţie cu adâncimi cuprinse între 2,00 şi 19,00 m realizate prin dragaj (lucrări C+M), prin execuţia de cheiuri şi moluri adiacente sau cu adâncimi naturale care permit desfăşurarea navigaţiei în port. Bazinele cu valoare sunt executate prin lucrări de investiţii de dragaj 1.727.973.481,16
  34014 Bazine naturale şi de protecţie Port Constanţa S=7965007 mp Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zonă de protecţie pentru partea imersă a acestora. Nu permit desfăşurarea navigaţiei în condiţii de siguranţă, dar sunt semnalizate prin mijloace specifice pentru a se efectua urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi evitarea accidentelor. 677.223.761,12
  34015 Drumuri Port Constanţa Drumuri asfaltate sau betonate amenajate pentru trafic auto în port 133.584.349,00
  34016 Pasaje şi pasarele Port Constanţa Pasaje superioare peste căile ferate şi pasarele pietonale la porţile de acces 141.570.947,00
  34017 Bazin portuar Port Tomis S=104814 mp 2.383.419,00
  34018 Bazine naturale şi de protecţie Port Tomis S=76305 mp 157.228,57
  34019 Bazine portuare Port Midia S=1491073,00 mp Intabulare nr. 5.784/05.09.2005 175.043.989,00
  34020 Bazine naturale şi de protecţie Port Midia S=4510385,00 mp Intabulare nr. 5.784/05.09.2005 62.939.380,18
  34021 Drumuri Port Midia Drumuri de acces din asfalt şi macadam cu L=8.274 ml 9.634.256,00
  34022 Bazine portuare Port Mangalia S=1004461 mp Intabulare nr. 4.294/15.07.2005 47.525.405,00
  34023 Bazine naturale şi de protecţie Port Mangalia S=561984 mp Intabulare nr. 4.294/15.07.2005 788.934,19
  39906 Teritoriu Port Constanţa Platforma I S=134185,94 mp câştigat asupra mării prin umpluturi de pământ 12.391.555,00
  39907 Teritoriu Port Constanţa Platforma II S=18453,65 mp câştigat asupra mării prin umpluturi de pământ 1.472.941,00
  39908 Teritoriu Port Constanţa Platforma III S= 898174,80 mp teritoriu ce se va realiza la est de molul IIS 289.430.326,82
  39909 Teren Port Basarabi Zona liberă Basarabi S=59619,22 mp teren 2.115.347,10
  39910 Acvatoriu Port Basarabi Acvatoriu S=7411,79 mp Zona liberă Basarabi 1.137.731,10
  100110 Teritoriu Port Constanţa Parcela C, lot C1 S=3507,84 mp 323.935,54
  100113 Teritoriu Port Constanţa Parcela E, S=9310,86 mp 859.822,00
  100116 Teritoriu Port Constanţa Parcela I, lot I5, S=3387,59 mp 312.831,00
  100120 Teritoriu Port Constanţa Parcela J, lot J5 S=4022,28 mp 371.442,08
  100126 Teritoriu Port Constanţa parcela M, lot M1 S=3601,94 mp 332.625,30
  100128 Teritoriu Port Constanţa parcela N, lot N1 S=4217,71 mp 389.489,30
  100129 Teritoriu Port Constanţa parcela N, lot N2 S = 4.270,62 mp 394.375,33
  100139 Teritoriu Port Constanţa Lot A0 S = 1464 mp 116.854,13
  100141 Teritoriu Port Constanţa Lot A1 S = 1.043,04 mp 83.253,79
  100142 Teritoriu Port Constanţa Lot A2 S = 1023 mp 81.654,22
  100143 Teritoriu Port Constanţa Lot A3 S = 1.939,71 mp 154.824,54
  100144 Teritoriu Port Constanţa Lot B1 15.966,77 mp 1.274.442,03
  100146 Teritoriu Port Constanţa Parcela A S = 26.772 mp 1.832.505,34
  121198 Terenuri naturale Port Mangalia S = 24.934 mp Intabulare nr. 4295/15.07.2005 1.759.009,08
  150266 Terenuri naturale Port Constanţa S = 921.270 mp Pe aceste terenuri sunt amplasate bunuri publice. 5.295.374,52
  150370 Teritorii câştigate asupra mării Port Constanţa S = 9.537.942 mp Pe aceste teritorii sunt amplasate bunuri publice inclusiv CF din patrimoniu CN CFR , 872 715 mp; Suprafaţa s-a diminuat cu 1 051 mp prin Hotărârea Guvernului nr. 1.119/2006 1.241.376.881,35
  DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilorpentru care se modifică valoarea de inventar
  *Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor
  Numar M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoare de inventar (lei
  100106 Teritoriu Port Constanţa Teritoriu Parcela B, lot B1 3.693,71 mp 341.100,00
  100107 Teritoriu Port Constanţa Teritoriu Parcela B, lot B2, 2.738,19 mp 252.861,00
  100108 Teritoriu Port Constanţa Teritoriu Parcela B, lot B3 3.000,36 mp 277.071,70
  100109 Teritoriu Port Constanţa Parcela B, lot B4, 2.999,86 mp 277.025,53
  100111 Teritoriu Port Constanţa Parcela C, lot C2 3.416,16 mp 315.469,24
  100112 Teritoriu Port Constanţa Parcela D, 9.486,86 mp 876.075,03
  100114 Teritoriu Port Constanţa Parcela I, lot I1, 1.231,9 mp 113.761,23
  100115 Teritoriu Port Constanţa Parcela I, lot I2 3.948,96 mp 364.671,26
  100117 Teritoriu Port Constanţa Parcela I, lot I6 3.360,03 mp 310.285,85
  100118 Teritoriu Port Constanţa Parcela J, lot J1 3.139,41 mp 289.912,44
  100119 Teritoriu Port Constanţa Parcela J, lot J2 1.010,71 mp 93.335,18
  100121 Teritoriu Port Constanţa Parcela J, lot J 3.940,95 mp 363.931,57
  100122 Teritoriu Port Constanţa Parcela K, lot K1 5.250,88 mp 484.898,57
  100123 Teritoriu Port Constanţa Parcela K, lot K2 5.145,95 mp 475.208,69
  100124 Teritoriu Port Constanţa Parcela L, lot L1 3.412,72 mp 315.151,56
  100125 Teritoriu Port Constanţa Parcela L, lot L2 3.780,69 mp 349.132,18
  100127 Teritoriu Port Constanţa Parcela M, lot M2 2.872,13 mp 265.230,16
  100130 Teritoriu Port Constanţa Parcela P 11.099,41 mp 1.024.987,82
  100131 Teritoriu Port Constanţa Parcela R 8.626,00 mp 796.577,92
  100134 Teritoriu Port Constanţa Parcela S 16.581,01 mp 1.531.192,49
  100145 Teritoriu Port Constanţa Lot B2 65.700,00 mp 5.244.068,86
  100148 Teren Port Basarabi Platforma SCUG Basarabi 42.411,36 mp 3.253.198,00
  100149 Teren Port Basarabi Parcela A1 4.560,34 mp 314.824,00
  ____________