HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 24 septembrie 2008privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 30 septembrie 2008  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situate în municipiul Carei, judeţul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilul identificat cu nr. M.E.F. 102.065, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 1.176.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor care trec din domeniul public al statului şidin administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrativeîn domeniul privat al statului şi în administrareaMinisterului Internelor şi Reformei Administrative, în vedereascoaterii din funcţiune şi demolării acestora
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.E.F.
  Municipiul Carei, Str. Independenţei nr. 28, judeţul Satu Mare Ministerul Internelor şi Reformei Administra- tive - Pavilion 01-C1 - cazarmă Suprafaţa construită = 480 mp Suprafaţa desfăşurată = 480 mp Valoarea de inventar= 246.309,36 lei - Pavilion 03-C4 -birouri şi magazii Suprafaţa construită = 175 mp Suprafaţa desfăşurată = 175 mp Valoarea de inventar = 70.255,12 lei - Pavilion 06-C7 - padoc porci Suprafaţa construită = 134,55 mp Suprafaţa desfăşurată = 134,55 mp Valoarea de inventar = 11.349,84 lei 102.065 (parţial)
   +  Anexa 2 SITUAŢIAcu modificările anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
  *Font 9*
  Nr. M.E.F. Cod de clasifi- ficare Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândi- rii/dării în folo- sinţă Valoarea de inventar - lei -
  102.065 8.29.10 48-115 Municipiul Carei, Str. Independenţei nr. 28, judeţul Satu Mare 1959 387.388,68
  -------