HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 24 septembrie 2008privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situate în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, judeţul Constanţa, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va lua măsuri de actualizare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 1.175.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor care trec din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative în domeniul privatal statului şi în administrarea MinisteruluiInternelor şi Reformei Administrative
    Adresa construc- ţiilor Persoana juridică care administrează construcţiile Caracteristicile tehnice ale construcţiilor Numărul atribuit de M.E.F.
    Municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, judeţul Constanţa Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Pavilion C 14 - beci pentru alimente Suprafaţa construită = 77,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 77,00 mp Valoarea contabilă = 6.537,60 lei Pavilion C 11 - sală de mese Suprafaţa construită = 356,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 356,00 mp Valoarea contabilă = 84.606,23 lei Pavilion C 12 - beci pentru alimente Suprafaţa construită = 157,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 157,00 mp Valoarea de inventar= 11.687,07 lei Pavilion C 6 - depozit Suprafaţa construită = 132,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 132,00 mp Valoarea de inventar= 71.064,76 lei Pavilion C 5 - spălătorie Suprafaţa construită = 274,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 274,00 mp Valoarea de inventar = 245.020,17 lei 36.442 (parţial)
    ------------