HOTĂRÂRE nr. 706 din 19 august 1996privind constituirea unui contingent la exportul de produse lemnoase din pădurile administrate de Regia Naţională a Pădurilor, în anul 1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996  În temeiul art. 2 lit. b), al art. 3 şi al art. 6 din Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se constituie un contingent de export de produse lemnoase, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Exportul se va realiza de către Regia Naţională a Pădurilor, direct sau prin comisionari nominalizaţi de aceasta, situaţie în care valuta se va transfera comitentului.  +  Articolul 3Administrarea contingentului se efectuează prin licenţe eliberate de Ministerul Comerţului, în conformitate cu normele aprobate în acest sens prin ordin al ministrului comerţului.  +  Articolul 4Încasarea contravalorii exportului se va face fie anticipat, fie la livrare, prin acreditiv documentar sau prin alte forme de plăţi garantate, care să asigure încasarea în termenele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 12/1995.  +  Articolul 5Valuta reprezentând contravaloarea exportului de cherestea, efectuat potrivit prevederilor prezentei hotărâri, va fi vândută Băncii Naţionale a României, în vederea folosirii ei la "Programul energetic pe perioada aprilie 1996 - aprilie 1997".Se autorizează Banca Naţională a României să deconteze contravaloarea valutei în lei la cursul zilei respective, urmând ca, după terminarea şi deducerea cheltuielilor aferente, suma rezultată să fie folosită de Regia Naţională a Pădurilor, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 34/1996, pentru construcţia de drumuri auto forestiere noi, în vederea îmbunătăţirii continue a accesibilităţii fondului forestier naţional.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statBucureşti, 19 august 1996.Nr. 706.  +  Anexa LISTAproduselor lemnoase şi a cantităţilor contingentate la export dinpădurile administrate de Regia Naţională a Pădurilor, în anul 1996
           
    ProdusulPoziţia tarifarăU.M.Cantitatea
    Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare dinţată, de o grosime care depăşeşte 6 mm      
    Din conifere4407.10m380.000
    De fag (Fagus spp.)4407.92m330.000
    De plop4407.99.91m35.000
    De salcâm, mesteacăn, arin, salcie, tei etc.4407.99.99m35.000
  ------