ORDIN nr. 2.355/C din 11 septembrie 2008pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 26 septembrie 2008    Ţinând seama de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 747/2008 pentru modificarea şi completare Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000,în conformitate cu art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal,în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia de probaţiune, prin intermediul serviciilor de probaţiune de pe lângă tribunale, va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Gabriel Tănăsescu,secretar de statBucureşti, 11 septembrie 2008.Nr. 2.355/C.  +  AnexăPROCEDURA 11/09/2008