HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 18 septembrie 2008privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 25 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, pentru unele oficii de consultanţă agricolă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile art. 1.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 1.100.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului, care setransmit din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,pentru unele unităţi subordonate, în administrarea MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de ConsultanţăAgricolă, pentru unele oficii de consultanţă agricolă judeţene,respectiv al municipiului Bucureşti┌──────────────┬──────────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Persoana juri-│Persoana juri-│ │ │ │ ││dică de la │dică la care │Nr. M.F.│ Denumirea │ Descrierea │ Adresa ││care se trans-│se transmite │ │ │ tehnică │ ││mite imobilul │ imobilul │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │ │Bucureşti, ││Agriculturii │Agriculturii │ │ │Sc - 300 mp;│Bd. Expozi- ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ 60389 │ Baracă │cărămidă │ţiei nr. 1, ││Rurale - │Rurale - │ │ metalică │ │sectorul 1 ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │ ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │ ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Municipal de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Bucureşti │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ │ │- 23,03 ha, │Arad, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │parcele │municipiul ││Rurale - │Rurale - │ 152123 │ Teren │A-126/4/7/ │Arad, Şos. ││Agenţia │Agenţia │ │ │11/12 = 3,27│Zimandului ││Naţională de │Naţională de │ │ │ha; │nr. 6 ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │A-1819/5/2 │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │= 1,46 ha; │ ││ │Oficiul │ │ │A-1778 = │ ││ │Judeţean de │ │ │18,3 ha │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă Arad │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ │ │- 16,49 ha, │Bihor, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │parcele │comuna ││Rurale - │Rurale - │ 152128 │ Teren │A-2925 = │Inand, sat ││Agenţia │Agenţia │ │ │12,23 ha; │Inand ││Naţională de │Naţională de │ │ │A-2926 = │ ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │4,26 ha │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă Bihor│ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │ │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ │ │Livadă = │Bistriţa- ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │1.925 mp │Năsăud, ││Rurale - │Rurale - │ 99393 │ Teren │ │municipiul ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │Bistriţa, ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │cartierul ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │Unirea nr. ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │337 ││ │Oficiul ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Judeţean de │ │Clădire │Sc - 317 mp,│Judeţul ││ │Consultanţă │ │pavilion - │P+1+M; │Bistriţa- ││ │Agricolă │ 62550 │Casa │Sc - 951 mp;│Năsăud, ││ │Bistriţa- │ │Agronomului │cărămidă, │municipiul ││ │Năsăud │ │ │lemn │Bistriţa, ││ │ │ │ │ │Cartierul ││ │ │ │ │ │Unirea nr. ││ │ │ │ │ │337 │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Sc - 390 mp;│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ │ │P; cărămidă;│Botoşani, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │Casa │tablă │municipiul ││Rurale - │Rurale - │ 62473 │Agronomului │zincată; │Botoşani, ││Agenţia │Agenţia │ │ │fără teren │str. I.C. ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │Brătianu ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │nr. 100 ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │ │Sc - 240 mp;│Judeţul ││ │Judeţean de │ 34059 │Laborator │P; Scc - │Botoşani, ││ │Consultanţă │ │Albeşti │1.900 mp; │comuna ││ │Agricolă │ │ │cărămidă │Albeşti ││ │Botoşani ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Sc - 150 mp,│Judeţul ││ │ │ 34060 │Laborator │P; Scc - │Botoşani, ││ │ │ │câmp Dorohoi│2.400 mp; │municipiul ││ │ │ │ │cărămidă │Dorohoi, ││ │ │ │ │ │Str. Progre-││ │ │ │ │ │sului nr. 72││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa - │Judeţul ││ │ │ 34099 │Teren │51,77 ha, │Botoşani, ││ │ │ │suprafaţă │parcele A657│comuna ││ │ │ │totală │=33,58 ha, │Albeşti ││ │ │ │Albeşti │A659=17,56 │ ││ │ │ │ │ha, Pc735= │ ││ │ │ │ │0,43 ha, │ ││ │ │ │ │De658=0,20 │ ││ │ │ │ │ha │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 34100 │Teren │- 50,30 ha, │Botoşani, ││ │ │ │suprafaţă │parcele │municipiul ││ │ │ │totală │A190 =50 ha,│Dorohoi, ││ │ │ │Dorohoi │Pc25 =0,30 │Str. ││ │ │ │ │ha │Progresului ││ │ │ │ │ │nr. 72 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Spaţiu │ │Judeţul ││ │ │ 106265 │condiţionat │Sc - 95 mp │Botoşani, ││ │ │ │seminţe; │ │comuna ││ │ │ │remiză │ │Albeşti ││ │ │ │maşini │ │ ││ │ │ │agricole + │ │ ││ │ │ │anexe │ │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Remiză │ │Judeţul ││ │ │ 106297 │maşini │Sc - 162 mp │Botoşani, ││ │ │ │agricole │ │municipiul ││ │ │ │Dorohoi + │ │Dorohoi, ││ │ │ │anexe │ │Str. ││ │ │ │ │ │Progresului ││ │ │ │ │ │nr. 72 │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Sc - 308 mp,│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ │Clădire │P; Scc - │Braşov, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │administra- │400 mp; │comuna ││Rurale - │Rurale - │ 34063 │tivă Şercaia│cărămidă │Şercaia, ││Agenţia │Agenţia │ │+ anexe │ │Str. ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │Principală ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │nr. 150 ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │ │Suprafaţa - │Judeţul ││ │Judeţean de │ │ │49,37 ha, │Braşov, ││ │Consultanţă │ 34103 │Teren │parcele │comuna ││ │Agricolă │ │suprafaţă │A1719 = │Şercaia, ││ │Braşov │ │totală │5,79 ha, │Str. ││ │ │ │Şercaia │A1722 = │Principală ││ │ │ │ │3,76 ha, │nr. 150 ││ │ │ │ │A1726 = │ ││ │ │ │ │2,49 ha, │ ││ │ │ │ │A1727 = │ ││ │ │ │ │3,23 ha, │ ││ │ │ │ │A1730 = │ ││ │ │ │ │3,98 ha, │ ││ │ │ │ │L1815 = │ ││ │ │ │ │1,92 ha, │ ││ │ │ │ │A1816 = │ ││ │ │ │ │0,92 ha, │ ││ │ │ │ │A1819 = │ ││ │ │ │ │2,44 ha, │ ││ │ │ │ │A1821 = │ ││ │ │ │ │8,62 ha, │ ││ │ │ │ │A1823 = │ ││ │ │ │ │1,07 ha, │ ││ │ │ │ │L1825 = │ ││ │ │ │ │0,37 ha, │ ││ │ │ │ │De1813 = │ ││ │ │ │ │0,06 ha, │ ││ │ │ │ │De1817 = │ ││ │ │ │ │0,31 ha, │ ││ │ │ │ │De1820 = │ ││ │ │ │ │0,17 ha, │ ││ │ │ │ │Fn1822 = │ ││ │ │ │ │0,30 ha, │ ││ │ │ │ │Ps1824 = │ ││ │ │ │ │0,30 ha, │ ││ │ │ │ │Cc1814 = │ ││ │ │ │ │0,04 ha, │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 152126 │ Teren │- 23,68 ha │Braşov, ││ │ │ │ │A-761/2 = │comuna ││ │ │ │ │23,68 ha │Hărman │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ │ │- 30 ha, │Brăila, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ 152129 │ Teren │A-391 = │comuna ││Rurale - │Rurale - │ │ │30 ha │Mircea Vodă ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │ ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │ ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Brăila │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ │ │- 60 ha, │Buzău, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ 152134 │ Teren │A-90 = 60 ha│municipiul ││Rurale - │Rurale - │ │ │ │Râmnicu ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │Sărat, şos. ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │Puieşti ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │nr. 21 ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Buzău │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Sc - 190 mp,│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ │Hală │P; Scc - │Călăraşi, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ 34065 │laborator │1.800 mp; │municipiul ││Rurale - │Rurale - │ │Călăraşi │cărămidă │Călăraşi, ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │Str. ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │Sloboziei ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │nr. 5 ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │Laborator │Sc - 222 mp,│Judeţul ││ │Judeţean de │ 34067 │câmp │P; Scc - │Călăraşi, ││ │Consultanţă │ │Olteniţa │67.400 mp, │municipiul ││ │Agricolă │ │ │cărămidă │Olteniţa, ││ │Călăraşi │ │ │ │bd.Mărăşeşti││ │ │ │ │ │nr. 38 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Teren │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 34105 │suprafaţă │- 65,68 ha, │Călăraşi, ││ │ │ │totală │parcele Pc1 │MRJ Călăraşi││ │ │ │Călăraşi │= 0,18 ha, │Str. ││ │ │ │ │A260/1 = │Sloboziei ││ │ │ │ │65 ha, │nr. 5 ││ │ │ │ │Pc307/4 = │ ││ │ │ │ │0,5 ha │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Teren │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 34107 │suprafaţă │- 57,90 ha │Călăraşi, ││ │ │ │totală │ │municipiul ││ │ │ │Olteniţa │ │Olteniţa, ││ │ │ │ │ │Bd.Mărăşeşti││ │ │ │ │ │nr. 38 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Hală │ │Judeţul ││ │ │ 106355 │condiţionat │Sc - 179 mp │Călăraşi, ││ │ │ │seminţe şi │ │municipiul ││ │ │ │Remiză │ │Olteniţa, ││ │ │ │maşini │ │Bd.Mărăşeşti││ │ │ │agricole │ │nr. 38 ││ │ │ │Olteniţa + │ │ ││ │ │ │anexe │ │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Remiză │Sc - 225 mp,│Judeţul ││ │ │ 106291 │maşini │Scc - 5.000 │Călăraşi, ││ │ │ │agricole │mp │MRJ Călăraşi││ │ │ │Călăraşi + │ │Str. ││ │ │ │anexe │ │Sloboziei ││ │ │ │ │ │nr. 5 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Teren │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 152125 │ │- 18 ha, │Călăraşi, ││ │ │ │ │parcela │comuna ││ │ │ │ │A-453/1 = │Dor Mărunt ││ │ │ │ │18 ha │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Cărămidă; │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 107437 │Clădire │P+2; Sd = │Cluj, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │principală │660,37 mp; │MRJ Cluj- ││Rurale - │Rurale - │ │ │ │Napoca ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │Str. Fagului││Naţională de │Naţională de │ │ │ │nr. 1 ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │ ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │ │ │Judeţul ││ │Judeţean de │ 107441 │Locuinţă │cărămidă │Cluj, ││ │Consultanţă │ │ │ │MRJ Cluj- ││ │Agricolă │ │ │ │Napoca, ││ │Cluj │ │ │ │Str. Fagului││ │ │ │ │ │nr. 1 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │Judeţul ││ │ │ 107442 │Cantină │cărămidă │Cluj, ││ │ │ │ │ │MRJ Cluj- ││ │ │ │ │ │Napoca, ││ │ │ │ │ │Str. Fagului││ │ │ │ │ │nr. 1 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │Judeţul ││ │ │ 107443 │Clădire cu │cărămidă │Cluj, ││ │ │ │garaj │ │MRJ Cluj- ││ │ │ │ │ │Napoca, ││ │ │ │ │ │Str. Fagului││ │ │ │ │ │nr. 1 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │Judeţul ││ │ │ 107444 │Grajd │cărămidă │Cluj, ││ │ │ │ │ │MRJ Cluj- ││ │ │ │ │ │Napoca, ││ │ │ │ │ │Str. Fagului││ │ │ │ │ │nr. 1 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │Judeţul ││ │ │ 107445 │Sală de │beton │Cluj, ││ │ │ │cursuri │ │MRJ Cluj- ││ │ │ │ │ │Napoca, ││ │ │ │ │ │Str. Fagului││ │ │ │ │ │nr. 1 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │Judeţul ││ │ │ 107446 │Teren │S - 2,64 ha │Cluj, ││ │ │ │ │ │MRJ Cluj- ││ │ │ │ │ │Napoca, ││ │ │ │ │ │Str. Fagului││ │ │ │ │ │nr. 1 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa - │Judeţul ││ │ │ 152127 │Teren │28,40 ha, │Cluj, ││ │ │ │ │parcela │Oraşul ││ │ │ │ │A - 2.970 │Huedin, ││ │ │ │ │= 10,77 ha │Str. Horea ││ │ │ │ │A - 980 │nr. 101 ││ │ │ │ │= 16,68 ha │ ││ │ │ │ │Fn - 2980/1 │ ││ │ │ │ │= 0,43 ha, │ ││ │ │ │ │De-2979 = │ ││ │ │ │ │0,35 ha, │ ││ │ │ │ │Cc-2978 = │ ││ │ │ │ │0,17 ha │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Cărămidă; │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 145120 │Clădire │parter │Constanţa, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │laborator │ │comuna ││Rurale - │Rurale - │ │ │ │Siliştea ││Agenţia │Agenţia ├────────┼────────────┼────────────┤Sat Ţepeş ││Naţională de │Naţională de │ 145121 │Teren │S - 60 ha │Vodă ││Consultanţă │Consultanţă │ │agricol │arabil │ ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │ │ │Judeţul ││ │Judeţean de │ 145122 │Teren │S - 51,36 │Constanţa, ││ │Consultanţă │ │agricol │ha arabil │comuna ││ │Agricolă │ │ │ │Topraisar ││ │Constanţa │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 152124 │Teren │- 23,90 ha, │Constanţa, ││ │ │ │ │parcele │sat ││ │ │ │ │P-667/1 = │Tariverde ││ │ │ │ │1,5 ha, │ ││ │ │ │ │P-662/1 = │ ││ │ │ │ │2,4 ha, │ ││ │ │ │ │A-1.277/1 = │ ││ │ │ │ │20 ha │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Sc=Sd - │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 152099 │Sediu │156,09 mp; │Covasna, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │administra- │et. 3 │MJR Sfântu ││Rurale - │Rurale - │ │tiv │ │Gheorghe, ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │Str. ││de Plăţi şi │Naţională de │ │ │ │Ciucului ││Intervenţie │Consultanţă │ │ │ │nr. 149 ││pentru │Agricolă - │ │ │ │ ││Agricultură │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Covasna │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 152138 │Teren │- 13,77 ha, │Dâmboviţa, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │parcela │comuna ││Rurale - │Rurale - │ │ │A-403 = │Ulmi ││Agenţia │Agenţia │ │ │13,77 ha │ ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │ ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Dâmboviţa │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Sc - 88,5 mp│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 34075 │Clădire │Sd - 177 mp;│Dolj, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │administra- │P+1; Scc - │municipiul ││Rurale - │Rurale - │ │tivă │4.500 mp │Calafat, ││Agenţia │Agenţia │ │Calafat │cărămidă │Calea ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │Craiovei, ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │km 4 ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │Judeţean de │ 34115 │Teren │- 53,51 ha, │Dolj, ││ │Consultanţă │ │suprafaţă │parcela │municipiul ││ │Agricolă │ │totală │A-478 = │Calafat, ││ │Dolj │ │Calafat │22,24 ha, │Calea ││ │ │ │ │A-483/1 = │Craiovei ││ │ │ │ │23,75 ha, │km 4 ││ │ │ │ │Cn-476 = │ ││ │ │ │ │0,18 ha, │ ││ │ │ │ │A-15 = │ ││ │ │ │ │4,59 ha, │ ││ │ │ │ │A18 = 2,3 ha│ ││ │ │ │ │Cc = 0,45 ha│ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Remiză │ │Judeţul ││ │ │ 106276 │maşini │Sc - 286 mp │Dolj, ││ │ │ │agricole │ │municipiul ││ │ │ │Calafat │ │Calafat, ││ │ │ │ │ │Calea ││ │ │ │ │ │Craiovei ││ │ │ │ │ │km 4 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Depozit │ │Judeţul ││ │ │ 106290 │produse │Sc - 53 mp │Dolj, ││ │ │ │agricole │ │municipiul ││ │ │ │Calafat + │ │Calafat, ││ │ │ │anexe │ │Calea ││ │ │ │ │ │Craiovei ││ │ │ │ │ │km 4 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 152132 │Teren │- 10 ha, │Dolj, ││ │ │ │ │parcela A-89│comuna ││ │ │ │ │= 10 ha │Giurgiţa │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 152139 │Teren │- 10 ha, │Galaţi, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │parcela │municipiul ││Rurale - │Rurale - │ │ │A-670 = │Tecuci, ││Agenţia │Agenţia │ │ │10 ha │Str. 1 ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │Decembrie ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │1918 nr. 107││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │Pavilion │Sc - 671 mp │Judeţul ││ │Judeţean de │ 62589 │central │S curte - │Galaţi, ││ │Consultanţă │ │"Casa │8.296 mp │comuna ││ │Agricolă │ │Agronomului │ │Şendreni ││ │Galaţi │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │Castel - │Sc - 384 mp;│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 34078 │Sediu │P; Scc - │Hunedoara, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │administra- │16.000 mp, │comuna ││Rurale - │Rurale - │ │tiv │cărămidă │Gurasada ││Agenţia │Agenţia │ │Gurasada │ │ ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │ ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │ ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │Judeţean de │ 34118 │Teren │- 68,64 ha, │Hunedoara, ││ │Consultanţă │ │suprafaţă │parcele │comuna ││ │Agricolă │ │totală │L-400 = │Gurasada ││ │Hunedoara │ │Gurasada │4,34 ha, │ ││ │ │ │ │Cc-403 = │ ││ │ │ │ │1,60 ha, │ ││ │ │ │ │H404 = │ ││ │ │ │ │0,97 ha, │ ││ │ │ │ │Fn-405 = │ ││ │ │ │ │11,50 ha, │ ││ │ │ │ │De-438 = │ ││ │ │ │ │0,48 ha, │ ││ │ │ │ │A2594/1 = │ ││ │ │ │ │27,70 ha, │ ││ │ │ │ │A-2596 = │ ││ │ │ │ │25,05 ha │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Magazie │ │Judeţul ││ │ │ 106302 │seminţe şi │Sc - 432 mp │Hunedoara, ││ │ │ │materiale │ │comuna ││ │ │ │Gurasada │ │Gurasada ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Grajd cu │ │Judeţul ││ │ │ 106310 │şopron │Sc - 238 mp │Hunedoara, ││ │ │ │Gurasada + │ │comuna ││ │ │ │anexe │ │Gurasada ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Clădire │ │Judeţul ││ │ │ 106311 │administra- │Sc - 271 mp │Hunedoara, ││ │ │ │tivă │ │comuna ││ │ │ │Gurasada │ │Gurasada ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Remiză │ │Judeţul ││ │ │ 106329 │maşini │Sc - 360 mp │Hunedoara, ││ │ │ │agricole │ │comuna ││ │ │ │Gurasada │ │Gurasada │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │Casa │Sc - 324 mp;│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 124 │Agronomului │P + 1; │Maramureş, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │Cămin - 60 │Sd - 648 mp;│MRJ Baia ││Rurale - │Rurale - │ │de locuri │S curte - │Mare, Str. ││Agenţia │Agenţia │ │ │500 mp; │Victoriei ││Naţională de │Naţională de │ │ │cărămidă │ ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Maramureş │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 34134 │Teren │- 50,00 ha, │Mehedinţi, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │suprafaţă │parcele │comuna ││Rurale - │Rurale - │ │totală │A-2.384 = │Timna, sat ││Agenţia │Agenţia │ │Timna │42,40 ha, │Colaret ││Naţională de │Naţională de │ │ │A-2.384/1 │ ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │= 7,6 ha │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Mehedinţi │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │Pavilion │Sc - 1.345 │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 62586 │camere │mp; P; │Neamţ, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │oficiale - │S curte - │comuna ││Rurale - │Rurale - │ │Casa │10.090 mp │Horia ││Agenţia │Agenţia │ │Agronomului │ │ ││Naţională de │Naţională de │ │Horia │ │ ││Consultanţă │Consultanţă ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Agricolă │Agricolă - │ │Pavilion │Sc - 334,8 │Judeţul ││ │Oficiul │ 62587 │central cu │mp; P + 4; │Neamţ, ││ │Judeţean de │ │dormitoare │Sd - 334,8 │comuna ││ │Consultanţă │ │ │mp │Horia ││ │Agricolă ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Neamţ │ │Pavilion │ │Judeţul ││ │ │ 62588 │administra- │Sc - 172,2 │Neamţ, ││ │ │ │tiv │mp; P │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Clădire │ │Judeţul ││ │ │ 105223 │magazie │beton │Neamţ, ││ │ │ │ │ │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Clădire │ │Judeţul ││ │ │ 105224 │anexe │beton │Neamţ, ││ │ │ │carburanţi │ │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Baie şi │ │Judeţul ││ │ │ 105225 │spălătorie │beton │Neamţ, ││ │ │ │ │ │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Clădire │ │Judeţul ││ │ │ 105226 │centrală │beton │Neamţ, ││ │ │ │termică │ │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Chioşc │ │Judeţul ││ │ │ 105227 │alimentar │beton │Neamţ, ││ │ │ │ │ │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Rezervor │Metal; │Judeţul ││ │ │ 105228 │combustibil │capacitate │Neamţ, ││ │ │ │ │20 tone │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Rezervor │Metal; │Judeţul ││ │ │ 106129 │combustibil │capacitate │Neamţ, ││ │ │ │ │18 tone │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Canalizare │ │Judeţul ││ │ │ 106130 │cu puţ │beton │Neamţ, ││ │ │ │ │ │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Încălzire │ │Judeţul ││ │ │ 106131 │centrală │S - 637 mp │Neamţ, ││ │ │ │ │ │comuna ││ │ │ │ │ │Horia ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Gard │ │Judeţul ││ │ │ 106132 │prefabricate│L - 712 m │Neamţ, ││ │ │ │ │ │comuna ││ │ │ │ │ │Horia │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │Laborator │Sc - 189 mp;│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 34082 │câmp │P; Scc - │Olt, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │Slatina │4.000 mp; │MRJ ││Rurale - │Rurale - │ │ │cărămidă │Slatina, ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │Str. Tudor ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │Vladimirescu││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │nr. 165 ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │Teren │Suprafaţă │Judeţul ││ │Judeţean de │ 34122 │suprafaţă │totală - 51 │Olt, ││ │Consultanţă │ │totală │ha, parcele │MRJ ││ │Agricolă Olt │ │Slatina │A-9/1= 10,25│Slatina, ││ │ │ │ │ha, A-10 = │Str. Tudor ││ │ │ │ │18,92 ha, │Vladimirescu││ │ │ │ │A-13/1 = │nr. 165 ││ │ │ │ │16,25 ha, │ ││ │ │ │ │A-12 = │ ││ │ │ │ │4,58 ha, │ ││ │ │ │ │De-11 = │ ││ │ │ │ │0,35 ha, │ ││ │ │ │ │De-13/2 = │ ││ │ │ │ │0,25 ha, │ ││ │ │ │ │Cc = 0,40 ha│ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │Remiză │ │Judeţul ││ │ │ 106410 │maşini │Sc - 165 mp │Olt, ││ │ │ │agricole │ │MRJ ││ │ │ │Slatina + │ │Slatina ││ │ │ │anexe │ │Str. Tudor ││ │ │ │ │ │Vladimirescu││ │ │ │ │ │nr. 165 │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │Sală │Sc - 639,5 │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 62527 │şedinţe, │mp; Sd - │Satu Mare, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │birouri │901,37 mp; │MRJ ││Rurale - │Rurale - │ │ │S curte - │Satu Mare, ││Agenţia │Agenţia │ │ │749,5 mp │Str. 1 ││Naţională de │Naţională de │ │ │ │Decembrie ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │ │1918 nr. 15 ││Agricolă │Agricolă - ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Oficiul │ │ │Sc - 623,83 │Judeţul ││ │Judeţean de │ 102419 │Sediu OJCA │mp; S strib │Satu Mare, ││ │Consultanţă │ │ │- 109 mp │MRJ ││ │Agricolă │ │ │ │Satu Mare, ││ │Satu Mare │ │ │ │Str. 1 ││ │ │ │ │ │Decembrie ││ │ │ │ │ │1918 nr. 13 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 152135 │Teren │11,67 ha, │Satu Mare, ││ │ │ │ │parcela │comuna ││ │ │ │ │A-441 = │Odoreu ││ │ │ │ │11,67 ha │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 152137 │Teren │- 10 ha, │Sălaj, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │parcele │oraşul ││Rurale - │Rurale - │ │ │A-1103 = │Şimleu ││Agenţia │Agenţia │ │ │2,80 ha, │Silvaniei, ││Naţională de │Naţională de │ │ │A-1104 = │Str. Tudor ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │7,20 ha │Vladimirescu││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │nr. 47 ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Sălaj │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 152136 │Teren │- 12,03 ha, │Sibiu, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │parcele │MRJ Sibiu, ││Rurale - │Rurale - │ │ │A-2870/2/1 │str. Viile ││Agenţia │Agenţia │ │ │= 9,65 ha, │Sibiului ││Naţională de │Naţională de │ │ │A-2870/1 = │nr. 59 ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │2,38 ha │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Sibiu │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 152133 │Teren │- 14,40 ha, │Suceava, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │parcele │municipiul ││Rurale - │Rurale - │ │ │A-429/2 = │Rădăuţi, ││Agenţia │Agenţia │ │ │12,79 ha, │Str. ││Naţională de │Naţională de │ │ │A-429/1 = │Volovăţului ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │1,61 ha │nr. 69 ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de │ │ │ │ ││ │Consultanţă │ │ │ │ ││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Suceava │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │Clădire │Sc - 210 mp;│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 107456 │laborator │curte - │Teleorman, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │Alexandria │4.600 mp; │MRJ ││Rurale - │Rurale - │ │ │suprafaţa │Alexandria, ││Agenţia │Agenţia │ │ │diminuată cf│Str. ││Naţională de │Naţională de │ │ │Hotărârii │Dunării ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │Guvernului │nr. 2 ││Agricolă │Agricolă - │ │ │nr. 1.543/ │ ││ │Oficiul │ │ │2006 │ ││ │Judeţean de ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Consultanţă │ │Hală │Sc - 400 mp │Judeţul ││ │Agricolă │ 107485 │condiţionat │cărămidă │Teleorman, ││ │Teleorman │ │seminţe │ │MRJ ││ │ │ │ │ │Alexandria, ││ │ │ │ │ │Str. ││ │ │ │ │ │Dunării ││ │ │ │ │ │nr. 2 ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 152140 │Teren │- 28,03 ha, │Teleorman, ││ │ │ │ │parcela A-22│comuna ││ │ │ │ │= 28,03 ha │Troianul ││ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │Hală │Sc - 282 + │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 34090 │laborator + │150 mp; P; │Timiş, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │remiză │Scc - 2.100 │oraşul ││Rurale - │Rurale - │ │maşini │mp; │Sânnicolau ││Agenţia │Agenţia │ │agricole + │cărămidă │Mare, Str. ││Naţională de │Naţională de │ │anexe │ │George ││Consultanţă │Consultanţă │ │Sânnicolau │ │Coşbuc nr. 5││Agricolă │Agricolă - │ │Mare │ │ ││ │Oficiul │ │ │ │ ││ │Judeţean de ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Consultanţă │ │Teren │Suprafaţa │Judeţul ││ │Agricolă │ 34130 │suprafaţă │- 50,21 ha, │Timiş, ││ │Timiş │ │totală │parcele │oraşul ││ │ │ │Sânnicolau │A-1101/1 = │Sânnicolau ││ │ │ │Mare │17,46 ha, │Mare, Str. ││ │ │ │ │A-1103 = │George ││ │ │ │ │7,81 ha, │Coşbuc nr. 5││ │ │ │ │A-1109/1 = │ ││ │ │ │ │12,41 ha, │ ││ │ │ │ │A-1078 = │ ││ │ │ │ │12,32 ha, │ ││ │ │ │ │Cc-107 = │ ││ │ │ │ │0,21 ha │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa │Judeţul ││ │ │ 152131 │Teren │- 14 ha, │Timiş, ││ │ │ │ │parcela │comuna ││ │ │ │ │A-1392 = │Peciu Nou ││ │ │ │ │14 ha │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │Clădire │Sc - 200 mp;│Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 34091 │laborator │P; Scc - │Tulcea, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │Mihail │4.600 mp; │comuna ││Rurale - │Rurale - │ │Kogălniceanu│cărămidă │Mihail ││Agenţia │Agenţia │ │ │ │Kogălniceanu││Naţională de │Naţională de ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Consultanţă │Consultanţă │ │Remiză │ │Judeţul ││Agricolă │Agricolă - │ 106323 │utilaje │Sc - 375 mp │Tulcea, ││ │Oficiul │ │Mihail │ │Comuna ││ │Judeţean de │ │Kogălniceanu│ │Mihail ││ │Consultanţă │ │+ anexe │ │Kogălniceanu││ │Agricolă │ │ │ │ ││ │Tulcea │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Suprafaţă │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 152130 │Teren │- 28,40 ha, │Vaslui, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │ │parcele A-18│oraşul ││Rurale - │Rurale - │ │ │= 2,0 ha, │Negreşti ││Agenţia │Agenţia │ │ │A-24=7,40 ha│Str. Mihail ││Naţională de │Naţională de │ │ │A-22 =9,5 ha│Kogălniceanu││Consultanţă │Consultanţă │ │ │A-20 =9,5 ha│nr. 6 ││Agricolă │Agricolă - │ │ │ │ │├──────────────┤Oficiul ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Judeţean de │ │Casa │S + P + 2; │Judeţul ││Agriculturii │Consultanţă │ 62593 │Agronomului │cărămidă; │Vaslui, ││şi Dezvoltării│Agricolă │ │ │Sc - 450 mp;│municipiul ││Rurale - │Vaslui │ │ │Sd-1.290 mp;│Vaslui, Str.││Direcţia │ │ │ │Suprafaţă │Eternităţii ││pentru │ │ │ │curte - 150 │nr. 1 ││Agricultură │ │ │ │mp │ ││şi Dezvoltare │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Rurală Vaslui │ │ │Clădire │P + 2; Sc - │Judeţul ││ │ │ 62592 │administra- │272 mp; │Vaslui, ││ │ │ │tivă - │Sd - 672 mp;│municipiul ││ │ │ │sediu OJCA │Suprafaţă │Vaslui, Str.││ │ │ │ │curte - │Călugăreni ││ │ │ │ │2.000 mp; │nr. 4 ││ │ │ │ │cărămidă │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Sc - 72 mp; │Judeţul ││ │ │ 102757 │Garaje │Sd - 72 mp │Vaslui, ││ │ │ │ │ │municipiul ││ │ │ │ │ │Vaslui, Str.││ │ │ │ │ │Călugăreni ││ │ │ │ │ │nr. 4 │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │ │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 106477 │Pavilion │Clădire │Vrancea, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │central │P + 2 │MRJ Focşani,││Rurale - │Rurale - │ │ │S - 177 mp │Str. Cuza ││Academia de │Agenţia │ │ │ │Vodă nr. 72 ││Ştiinţe │Naţională de │ │ │ │ ││Agricole şi │Consultanţă │ │ │ │ ││Silvice - │Agricolă - │ │ │ │ ││Staţiunea de │Oficiul │ │ │ │ ││Cercetare şi │Judeţean de │ │ │ │ ││Producţie │Consultanţă │ │ │ │ ││Pomicolă │Agricolă │ │ │ │ ││Vrancea │Vrancea │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ministerul │Ministerul │ │ │Cărămidă; │Judeţul ││Agriculturii │Agriculturii │ 96718 │Clădire │S teren = │Ilfov, ││şi Dezvoltării│şi Dezvoltării│ │administra- │8.793 mp, │satul 1 ││Rurale - │Rurale - │ │tivă │din care: │Decembrie, ││Agenţia │Agenţia │ │ │S teren │Str. ││Naţională de │Naţională de │ │ │ocupat cu │Victoriei ││Consultanţă │Consultanţă │ │ │clădiri - │ ││Agricolă │Agricolă - │ │ │1.076 mp, │ ││ │Oficiul │ │ │S teren │ ││ │Judeţean de │ │ │curte - │ ││ │Consultanţă │ │ │7.717 mp │ ││ │Agricolă ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Ilfov │ │ │BCA; S teren│Judeţul ││ │ │ 96719 │Clădire │= 369 mp, │Ilfov, ││ │ │ │cămin │din care: │satul 1 ││ │ │ │ │S teren │Decembrie, ││ │ │ │ │ocupat cu │Str. ││ │ │ │ │clădiri - │Victoriei ││ │ │ │ │369 mp │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │S teren = │Judeţul ││ │ │ 96720 │Baracă │= 500 mp, │Ilfov, ││ │ │ │metalică │din care: │satul 1 ││ │ │ │ │S teren │Decembrie, ││ │ │ │ │ocupat cu │Str. ││ │ │ │ │clădiri │Victoriei ││ │ │ │ │500 mp │ ││ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │S teren = │Judeţul ││ │ │ 96721 │Baracă │= 338 mp, │Ilfov, ││ │ │ │metalică │din care: │satul 1 ││ │ │ │ │S teren │Decembrie, ││ │ │ │ │ocupat cu │Str. ││ │ │ │ │clădiri - │Victoriei ││ │ │ │ │338 mp │ │└──────────────┴──────────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┘-------