HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 18 septembrie 2008privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Cultural "Sala Palatului" în administrarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 25 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Centrului Cultural "Sala Palatului" în administrarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nr. M.F. 153184 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 1.106.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică astatului, care se transmite din administrarea Centrului Cultural"Sala Palatului" în administrareaInstitutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc
  *Font 7*
   
  Nr. M.F. Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă transferul Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Administratorul de la care se transferă bunul Administratorul la care se transferă bunul Datele de identificare ale bunului care face obiectul transferului Datele de identificare ale părţii bunului care rămâne la administratorul de la care se transferă bunul Datele de identificare ale părţii bunului care se transferă
  0 1 2 3 4 5 6 7
  153184 Legea nr. 213/1998 Depozit Centrul Cultural "Sala Palatului" - 19174415 - Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, sectorul 3, Bucureşti Cod de clasifi- care: 8.29.06 5 camere cu suprafaţa utilă pe camere: 166,56 mp; 230,70 mp; 128,22 mp; 43,92 mp;34,67 mp Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, sectorul 3, Bucureşti Cod de clasifi- care: 8.29.06 5 camere cu suprafaţa utilă pe camere: 166,56 mp; 230,70 mp; 68,37mp;43,92 mp; 34,67 mp Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, sectorul 3 Bucureşti Cod de clasifi- care: 8.29.06 (parţial) Descriere: bl.5, parter Suprafaţa utilă = 59,85 mp
  ----