HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 18 septembrie 2008privind recunoaşterea asociaţiei "Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România" ca fiind de utilitate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 25 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe recunoaşte asociaţia "Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în oraşul Nădlac, Str. Independenţei nr. 36, judeţul Arad, ca fiind de utilitate publică.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Gabriel Bercap. Secretarul de stat al Departamentuluipentru Relaţii Interetnice,Valentin PlatonMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 1.124.----