HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 18 septembrie 2008privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în administrarea Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 24 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în administrarea Societăţii Române de Televiziune, pentru asigurarea sediului Studioului Teritorial de Televiziune Iaşi.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Poziţia cu nr. M.E.F. 114.600 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 1.093.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de imobil, aflat în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative în administrareaSocietăţii Române de Televiziune
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr de inventar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Municipiul Iaşi, Str. Sărăriei nr. 200, judeţul Iaşi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi Societatea Română de Televiziune Construcţii C1 Suprafaţa construită = 1.124,50 mp C2 Suprafaţa construită = 467,28 mp C3 Suprafaţa construită = 5,07 mp C4 Suprafaţa construită = 77,10 mp C5 Suprafaţa construită = 79,60 mp Suprafaţă teren = 4.830 mp Nr. cadastral - 17.263 106.846 (parţial)
  ---------