HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 10 septembrie 2008privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 17 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "SOMEŞ" al Judeţului Satu Mare a unui imobil, situat în municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 111 din 24 mai 2007.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.076.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, proprietate publică a statului,care se dă în administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative pentru Inspectoratulpentru Situaţii de Urgenţă "SOMEŞ" al Judeţului Satu Mare
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Satu Mare, Str. Fabricii nr. 35, judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare Statul român, în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "SOMEŞ" al Judeţului Satu Mare Construcţie Suprafaţa construită = 442,50 mp Suprafaţa desfăşurată = 753,49 mp Suprafaţa terenului = 724 mp Număr cadastral 3182/39 Suprafaţa terenului = 270 mp Număr cadastral 3182/18 Suprafaţă totală teren = 994 mp
  ------------