HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 3 septembrie 2008privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare ale bunurilor înscrise la poziţiile MF nr. 147.818 şi 12.143 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1022.  +  Anexa *Font 7*                       DATELE DE IDENTIFICARE       ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în      administrarea Ministerului Transporturilor, care se modifică     ca urmare a trecerii unui pasaj superior din inventarul Companiei     Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în inventarul Companiei      Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    1. Ordonator principal de credite 13633330 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal 11054529 Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├──────┬───────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────┬───────────────────────────┬────────┬───────┤│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia│ ││ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridică │juridică│ ││ │ │ │ │dobân │ Valoarea │ │ actuală│ ││ Nr. │Cod de │ Denumire ├─────────────────┬───────────┬──────────┤dirii/│ de inventar ├───────────────┬───────────┼────────┤Tip bun││ MF │clasi- │ │ │Vecinătăţi │ │ dării│ (lei) │ │ în │concesi-│ ││ │ficare │ │Descriere tehnică│(după caz, │ Adresa │în fo │ │ Baza legală │adminis- │une/ în-│ ││ │ │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │losin │ │ │ trare/ │chiriat/│ ││ │ │ │ │ │ │ ţă │ │ │concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼───────┤│147818│8.10._ │poduri, │2199 buc poduri, │Regionalele│Ţara: │ 1998 │ 227.694.698 │HG 581/98; │concesionat│ │imobil ││ │ │tuneluri, │425 buc podeţe, │CFR Cluj, │România │ │ │L 219/98; │ │ │ ││ │ │viaducte şi │13 tuneluri, │Bucureşti, │Regionala │ │ │Hotărâre A.G.A.│ │ │ ││ │ │alte lucrări │1 viaduct │Timişoara, │CF Braşov │ │ │Nr. 96/22.11.07│ │ │ ││ │ │de artă │ │Craiova, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │interoperabile│ │Galaţi, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │├──────┴───────┴──────────────┴─────────────────┼───────────┼──────────┴──────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴───────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi │ 11054529 │Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. ││naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului │ │ ││ principal │ │ │├──────┬───────┬──────────────┬─────────────────┼───────────┼──────────┬──────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬───────┤│12143 │8.12.03│DN 1 │km 7+050-642+327=│Bucureşti- │Ţara: │ 1929 │2.572.756.743│L/1929; HG │concesionat│ │imobil ││ │ │ │566,579 km; │Braşov- │România │ │ │171/2003; HG │ │ │ ││ │ │ │sectorul km │Cluj- │Bucureşti-│ │ │733/2004; HG │ │ │ ││ │ │ │7+050-7+470 s-a │front. RPU │Borş │ │ │1468/2006; HG │ │ │ ││ │ │ │preluat prin │ │ │ │ │1174/2007; │ │ │ ││ │ │ │HG1468/2006; │ │ │ │ │Protocol │ │ │ ││ │ │ │sectoarele km │ │ │ │ │2063/22.02.2008│ │ │ ││ │ │ │444+650-446+111 │ │ │ │ │- 1820/SB/ │ │ │ ││ │ │ │şi km │ │ │ │ │20.03.2008; L │ │ │ ││ │ │ │447+120-450+000 │ │ │ │ │47/2004; L │ │ │ ││ │ │ │s-au preluat prin│ │ │ │ │219/1998; │ │ │ ││ │ │ │HG 1174/2007; │ │ │ │ │Hotărâre A.G.A.│ │ │ ││ │ │ │pasaj superior │ │ │ │ │Nr. │ │ │ ││ │ │ │DN1 km 228+840 │ │ │ │ │3/31.03.2008 │ │ │ ││ │ │ │(km 55+403 Linia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CF 205 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Braşov-Podu Olt) │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────┴──────────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴───────┘---------------