HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 3 septembrie 2008privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 lit. e), al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2. Se aprobă schimbarea administratorului bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.3. Se modifică valoarea de inventar a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.4. Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1.023.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din inventarul bunurilordin domeniul public al statului
  Nr. MFP Denumirea imobilului Valoarea de inventar (lei) Administratorul imobilului
  0 1 3 4
  150800 Imobil casă 2 camere Nima - Utilitate publică judeţul Cluj 2.116 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Tisa - Someş
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statuluicare se transferă între ordonatorica urmare a reorganizării acestora
  *Font 7*
  Nr. MFP Denumirea bunului Administratorul de la care se transferă bunurile Administratorul la care se transferă bunurile
  0 1 2 3
  59534 TITU - OGREZENI - judeţul Giurgiu - Neutilitate publică AMENAJARE IRIGAŢII ASPERSIUNE S = 17.403 ha, SPP-uri, ACUMULAREA ZĂVOIU ORBILUI; valoare = 938.765 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Olt - Argeş
  60247 TITU - OGREZENI - judeţul Giurgiu - Utilitate publică AMENAJARE DESECARE GRAVITAŢIONALĂ S = 11.784 ha, CANAL NECĂPTUŞIT 221.414 M; valoare = 364.775 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Olt - Argeş
  80424 AMENAJAREA CAP CĂLIMĂNEŞTI - judeţul Vâlcea - Utilitate publică AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ, S = 30 ha; valoare = 2.832 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80399 AMENAJAREA VII SCPVV DRĂGĂŞANI-JIBLEA - judeţul Vâlcea - Utilitate publică AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ, S = 87 ha; valoare = 3.137 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80423 BAZIN HIDROGRAFIC BOIŞOARA - judeţul Vâlcea - Utilitate publică DESECARE GRAVITAŢIONALĂ, S = 180 ha; valoare = 2.842 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80425 BAZIN HIDROGRAFIC COISCA - judeţul Vâlcea - Utilitate publică AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ, S = 180 ha; valoare = 1.522 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80419 BAZIN HIDROGRAFIC STANEASCA - judeţul Vâlcea - Utilitate publică AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ, S = 340 ha; valoare = 9.983 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  151167 CANTON EXPLOATARE NICOLAE BĂLCESCU - Neutilitate publică; valoare = 19.580 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80406 COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI BAZIN HIDROGRAFIC ACUMULARE DĂIEŞTI - judeţul Vâlcea - Utilitate publică AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ, S = 1.113 ha; valoare = 2.502 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80412 COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI BAZIN HIDROGRAFIC ANINOASA - BEROIOIU - judeţul Vâlcea - Utilitate publică AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ, S = 1.353 ha; valoare = 27.263 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80469 COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI BAZIN HIDROGRAFIC TOPOLOGUL INFERIOR - judeţul Vâlcea - Utilitate publică AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ, S = 3.493 ha; valoare = 11.313 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80479 COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI BAZIN HIDROGRAFIC TREPTEANCA-CUNGREA MARE - judeţul Vâlcea - Utilitate publică AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ, S = 3.493 ha; valoare = 425 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80420 SISTEM TREPTEANCA-CUNGREA MARE - judeţul Vâlcea - Utilitate publică DESECARE GRAVITAŢIONALĂ, CANALE NECĂPTUŞITE, L = 5.430 ml, S = 455 ha; valoare = 350 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
  80413 TEREN CANTON NICOLAE BĂLCESCU - Neutilitate publică; valoare = 0 Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statuluipentru care se modifică valoarea de inventar
  *Font 8*
  Nr. MFP Denumirea bunului Administratorul bunului Valoarea veche (lei) Valoarea actuală (lei)
  0 1 2 3 4
  89630 CANAL COLECTOR MAL DREPT - CEFA - judeţul Bihor - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Someş - Criş 3323967 3320831
  18002 TERASA CARACAL - judeţul Dolj - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dunăre - Olt 421328 379104
  89623 VALEA IERULUI - judeţul Bihor - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Someş - Criş 2627765 2776136
  80962 TEREBEŞTI - GELU - judeţul Satu Mare - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Someş - Criş 472657 484058
  80897 SOMAS - CRASNA - judeţul Satu Mare - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Someş - Criş 2420187 2460326
  80953 HOMOROD MAL DREPT - judeţul Satu Mare - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Someş - Criş 473669 559551
  81174 IOJIB - SEINI - judeţul Satu Mare - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Someş - Criş 269393 303599
  82282 TURULUNG - NEGREŞTI - judeţul Satu Mare - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Someş - Criş 651168 760028
  83502 SOMEŞ MAL DREPT - judeţul Maramureş - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Tisa - Someş 1123546 3123546
  85094 SOMEŞ MAL STÂNG ŢICĂU - Lăpuş - judeţul Maramureş - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Tisa - Someş 898993 2898993
  48707 TEUZ - judeţul Arad - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 758364 6893905
  48818 NADLAG - SEITIN - judeţul Arad - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 1820694 1979177
  52744 GREONI - TICVANI - judeţul Caraş-Severin - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 1746369 2724853
  52926 IAM - CIORTEA - judeţul Caraş-Severin - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 325172 336676
  53564 VARADIA - SECASENI - judeţul Caraş-Severin - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 321836 341527
  66913 MORAVIŢA - judeţul Timiş - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 519580 548269
  67851 RUDNA - GIULVAZ - judeţul Timiş - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 338115 1100061
  67857 TEBA - TIMIŞAT - judeţul Timiş - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 2583111 4042678
  69490 SURGANI - judeţul Timiş - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 171437 299763
  70137 TIMIŞUL SUPERIOR - judeţul Timiş - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 126328 178415
  70309 CERNABORA - TIMIŞINA - judeţul Timiş - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Timiş - Mureş Inferior 128262 377919
  61108 ROMOS VAIDEI - judeţul Hunedoara - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Mijlociu 376860 1190810
  150870 CANTON BARTOLOMEU Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 17725 415875
  150898 APARTAMENT 2 CAMERE Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 22442 80000
  150884 CANTON TÂRLUNG Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 25654 92018
  150893 CANTON PREJMER Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 28052 100626
  150854 CANTON STUPINI Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 19422 69671
  150860 SEDIU UNITATE ADMINISTRARE BRAŞOV Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 16641 105087
  150874 CANTON HAMARADEA Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 6338 22732
  150888 CANTON FĂGĂRAŞ Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 8229 36576
  150865 CANTON CATA Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 2604 9336
  150906 CLĂDIRE SEDIU UNITATE ADMINISTRARE HARGHITA Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 734 138826
  150907 CANTON EXPLOATARE TÂRNAVA MARE Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 92 41629
  150908 CANTON EXPLOATARE MUREŞ SUPERIOR Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 146817 332730
  147373 CANTON BOROSNEU MARE Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 785 14982
  150901 CANTON VÂLCELE Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 4077 114803
  150902 CANTON MOACŞA Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 2248 190423
  150903 CLĂDIRE SEDIU UNITATE ADMINISTRARE COVASNA Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 16080 60545
  150909 Clădire Canton RICIU Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 2427 25632
  78127 GHELINTA - BRATEŞ - judeţul Covasna Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 2621210 4121210
  78134 DESECARE MUREŞ SUPERIOR - judeţul Harghita Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 1627105 2627105
  78340 CES HOMOROD, TÂRNAVA MARE - judeţul Harghita Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Mureş - Olt Superior 4290056 5290056
  57212 FRUNZARU - BOIANU - judeţul Teleorman - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Olt - Argeş 804667 1090866
  57092 GIURGIU - RĂZMIREŞTI B - judeţul Teleorman - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Olt - Argeş 3855287 7120508
  59513 GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+C - judeţul Giurgiu - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Olt - Argeş 3141936 9021170
  59510 GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+C - judeţul Giurgiu - Neutilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Olt - Argeş 2007140 3584682
  14543 OLTENIŢA SURLARI DOROBANŢU - judeţul Călăraşi - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Olt - Argeş 131100 6195566
  79351 TEREN CANTON DOMNEŞTI - 2.078,5 mp - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău 0 5203
  92342 TEREN AFERENT CANTON GĂIEŞTI - 870 mp - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău 0 5079
  92334 TEREN AFERENT CANTON BARBULEŢU - 500 mp - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău 0 2400
  92287 TEREN AFERENT CANTON BUNGET - 5.296 mp - Neutilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău 0 13328
  92286 TEREN AFERENT CANTON NUCET - 1.555 mp - Neutilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş - Buzău 0 3278
  92279 TEREN INCINTĂ CANTON GHERGHIŢA - 566 mp - Neutilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 970
  92280 TEREN INCINTĂ CANTON CĂLINEŞTI - 1.476 mp - Neutilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 3307
  92303 TEREN INCINTĂ CANTON SLĂNIC - 3.164 mp - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 5978
  92520 TEREN INCINTĂ CANTON COLCEAG - 28.570 mp - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 38900
  95094 TEREN AFERENT CANTON BUZĂU VEST - 8.830,81 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 27926
  123447 TEREN AFERENT SEDIU UNITATE ADMINISTRATIVĂ BUZĂU - 1.429,67 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 5149
  94987 TEREN AFERENT BLOC LOCUINŢE - 4.026,42 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 14501
  94990 TEREN AFERENT CANTON MONTEORU - 1.496,02 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 4731
  95000 TEREN AFERENT CLĂDIRE STAŢIE PITULICEA - 4.375,12 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 6339
  95002 TEREN AFERENT CANTON VADU SOREŞTI - 2.917,73 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 6151
  94939 TEREN AFERENT CANTON PĂTÂRLAGELE - 1.806,22 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 3729
  94945 TEREN AFERENT CANTON SAHATENI - 1.315,15 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 3466
  94949 TEREN AFERENT SEDIU SISTEM PIRSCOV - 3.370,58 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 7698
  92507 TEREN AFERENT CANTON MIZIL - 989,00 mp Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Buzău 0 2043
  95229 AMENAJARE INCINTA INSULA MARE A BRĂILEI - judeţul Brăila - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Ialomiţa-Siret 4727465 6436759
  14506 AMENAJARE BORCEA DE SUS - judeţul Călăraşi - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Ialomiţa-Siret 3712062 11363298
  108569 AMENAJARE INCINTA NĂMOLOASA-MAXINENI- judeţul Vrancea - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Ialomiţa-Siret 1473780 1488906
  95175 AMENAJARE INCINTA BAZIN HIDROGRAFIC CĂLMĂŢUI - judeţul Brăila - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Ialomiţa-Siret 7910165 7929792
  16791 AMENAJARE OREZĂRIA LUCIU-GIURGENI - judeţul Ialomiţa - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Ialomiţa-Siret 596991 639307
  14515 AMENAJARE GĂLĂŢUI-CĂLĂRAŞI - judeţul Călăraşi - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Ialomiţa-Siret 5848559 5931754
  14509 AMENAJARE TERASA CĂLĂRAŞI - judeţul Călăraşi - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Ialomiţa-Siret 452840 460403
  14507 AMENAJARE JEGALIA - judeţul Călăraşi - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Argeş-Ialomiţa-Siret 249834 277024
  12414 SINOE - judeţul Constanţa - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dobrogea 15868677 20394860
  23557 GÂRLICIU-DĂIENI - judeţul Tulcea - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Dobrogea 111634 1567903
  75800 CÂMPIA COVURLUI - judeţul Galaţi - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Moldova de Sud 15964849 16568452
  24639 CES B.H. BÂRLAD - judeţul Vaslui - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Moldova de Sud 826205 832368
  46169 SCULENI TUTORA GORBAN -judeţul Iaşi - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Moldova de Nord 2204873 7699960
  92674 SOMUZU MARE - judeţul Suceava - Utilitate publică Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. - Sucursala Moldova de Nord 74269 1265585
   +  Anexa 4 SITUAŢIAbunurilor care se includ în inventarul bunurilordin domeniul public al statului
  *Font 7*
  ┌───────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐│ Administratorul │ Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │Valoare ││ imobilului │clasificare│ Denumire ├────────────────────────┬────────┬──────────┤dării în │ de ││ │ │ │ Descriere tehnică │ Vecini │ Adresa │funcţiune│inventar│├───────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤│Administraţia Naţională│ 8.16._ │Baraj pământ│înălţime maximă - 10 m; │terenuri│ Judeţul │ 1977 │219.011 ││a Îmbunătăţirilor │ │ Rocşoreni │lungime coronament - │agricole│Mehedinţi,│ │ ││Funciare R.A. - │ │ Dumbrava │242 m; lăţime coronament│ │ comuna │ │ ││Sucursala Dunăre-Olt │ │ │(carosabil) - 6 m; │ │ Dumbrava │ │ ││ │ │ │volum util acumulare - │ │ de Jos │ │ ││ │ │ │600 mii mc; volum corp │ │ │ │ ││ │ │ │baraj - 63.188 mc; │ │ │ │ ││ │ │ │clasa de importanţă IV; │ │ │ │ │├───────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤│Administraţia Naţională│ 8.29.06 │Sediu canton│ │terenuri│ Judeţul │ 1959 │ 3.000 ││a Îmbunătăţirilor │ │ Giurgeni │ │agricole│ Ialomiţa │ │ ││Funciare R.A. - │ │ │ │ │ │ │ ││Sucursala Argeş- │ │ │ │ │ │ │ ││Ialomiţa-Siret │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤│Administraţia Naţională│ 8.29.06 │ Clădire │ │terenuri│ Judeţul │ 1959 │ 913 ││a Îmbunătăţirilor │ │ canton 3 │ │agricole│ Ialomiţa │ │ ││Funciare R.A. - │ │dig Făcăieni│ │ │ │ │ ││Sucursala Argeş- │ │ km 7 │ │ │ │ │ ││Ialomiţa-Siret │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤│Administraţia Naţională│ 8.29.06 │ Clădire │ │terenuri│ Judeţul │ 1959 │ 1.102 ││a Îmbunătăţirilor │ │ canton 3 │ │agricole│ Ialomiţa │ │ ││Funciare R.A. - │ │dig Făcăieni│ │ │ │ │ ││Sucursala Argeş- │ │ km 7 │ │ │ │ │ ││Ialomiţa-Siret │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘-------------