HOTĂRÂRE nr. 1.034 din 3 septembrie 2008pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilului aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică, cu numărul M.F. nr. 34.135, prevăzut în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la suma de 43.356.607 lei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Gabriel BercaPreşedintele Institutului Naţionalde Statistică,Vergil VoineaguMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1.034.------------