ORDIN nr. 547 din 4 septembrie 2008pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 10 septembrie 2008    Având în vedere Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La capitolul B "Pensii" secţiunea VI "Referitor la calculul pensiilor (Secţiunea a 6-a capitolul IV din lege)", după paragraful al doilea al punctului 26 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"Beneficiari ai art. 78 alin. (8) din lege sunt şi persoanele pensionate pentru limită de vârstă în temeiul art. 47 alin. (2) din lege."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 4 septembrie 2008.Nr. 547.---------