HOTĂRÂRE nr. 991 din 27 august 2008privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 6, se aprobă includerea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2. La anexa nr. 6, se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 august 2008.Nr. 991.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţenepentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4331503 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea││clasi- │ Denumire ├─────────────┬─────────┬───────────┤dobân- │ de ││ficare │ │ Descriere │Vecină- │ Adresa │dirii/ │inventar ││ │ │ tehnică │tăţi(după│ │dării │ (lei) ││ │ │ (pe scurt) │ ca, pe │ │în fo- │ ││ │ │ │ scurt) │ │losinţă│ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Sediul │Apartament │ │Judeţul │ 2006 │ 437.000││ │Direcţiei │compus din │ │Alba, │ │ ││ │Judeţene pentru│15 încăperi, │ │municipiul │ │ ││ │Cultură, Culte │situate la │ │Alba Iulia,│ │ ││ │şi Patrimoniul │subsolul │ │str. Regina│ │ ││ │Cultural │clădirii, │ │Maria │ │ ││ │Naţional Alba │parter şi │ │nr. 20, │ │ ││ │ │etaj 1, Sc = │ │ap. 1 │ │ ││ │ │165,55 mp, │ │ │ │ ││ │ │cotă bunuri │ │ │ │ ││ │ │indivize │ │ │ │ ││ │ │comune │ │ │ │ ││ │ │generale 50% │ │ │ │ │└────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţenepentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 2844359 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea││clasi- │ Denumire ├─────────────┬─────────┬───────────┤dobân- │ de ││ficare │ │ Descriere │Vecină- │ Adresa │dirii/ │inventar ││ │ │ tehnică │tăţi(după│ │dării │ (lei) ││ │ │ (pe scurt) │ ca, pe │ │în fo- │ ││ │ │ │ scurt) │ │losinţă│ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Sediul │Locuinţă cu │ │Judeţul │ 2006 │ 525.000││ │Direcţiei │parter şi │ │Prahova, │ │ ││ │Judeţene pentru│etaj, Sd = │ │municipiul │ │ ││ │Cultură, Culte │102,71 mp, │ │Ploieşti, │ │ ││ │şi Patrimoniul │Sc = 82,46 mp│ │str. Nicolae │ ││ │Cultural │Anexă Su = │ │Iorga nr.18│ │ ││ │Naţional │25,36 mp, │ │ │ │ ││ │Prahova │Sc = 33,03 mp│ │ │ │ ││ │ │Teren 220 mp │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţenepentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Teleorman
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4469094 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Teleorman
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea││clasi- │ Denumire ├─────────────┬─────────┬───────────┤dobân- │ de ││ficare │ │ Descriere │Vecină- │ Adresa │dirii/ │inventar ││ │ │ tehnică │tăţi(după│ │dării │ (lei) ││ │ │ (pe scurt) │ ca, pe │ │în fo- │ ││ │ │ │ scurt) │ │losinţă│ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Sediul │Apartament │ │Judeţul │ 2006 │ 159.000││ │Direcţiei │compus din │ │Teleorman, │ │ ││ │Judeţene pentru│5 camere şi │ │municipiul │ │ ││ │Cultură, Culte │dependinţe, │ │Alexandria,│ │ ││ │şi Patrimoniul │Su= 73,16 mp,│ │str. │ │ ││ │Cultural │balcon │ │Dunării │ │ ││ │Naţional │Su = 4,23 mp │ │nr. 222, │ │ ││ │Teleorman │Teren în │ │bl. 911, │ │ ││ │ │indiviziune │ │sc. E, │ │ ││ │ │în suprafaţă │ │parter │ │ ││ │ │de 23 mp │ │ap. 40 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţenepentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bihor
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4208331 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bihor
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea││clasi- │ Denumire ├─────────────┬─────────┬───────────┤dobân- │ de ││ficare │ │ Descriere │Vecină- │ Adresa │dirii/ │inventar ││ │ │ tehnică │tăţi(după│ │dării │ (lei) ││ │ │ (pe scurt) │ ca, pe │ │în fo- │ ││ │ │ │ scurt) │ │losinţă│ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Sediul │Apartament │ │Judeţul │ 2007 │ 603.000││ │Direcţiei │compus din │ │Bihor, │ │ ││ │Judeţene pentru│2 camere,baie│ │municipiul │ │ ││ │Cultură, Culte │şi antreu şi │ │Oradea, │ │ ││ │şi Patrimoniul │hol, Sc = │ │str. │ │ ││ │Cultural │115 mp, teren│ │Moscovei │ │ ││ │Naţional Bihor │aferent 179 │ │nr. 25, │ │ ││ │ │mp comun, │ │ap. 1 │ │ ││ │ │curte │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţenepentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bistriţa-Năsăud
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4347607 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bistriţa-Năsăud
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea││clasi- │ Denumire ├─────────────┬─────────┬───────────┤dobân- │ de ││ficare │ │ Descriere │Vecină- │ Adresa │dirii/ │inventar ││ │ │ tehnică │tăţi(după│ │dării │ (lei) ││ │ │ (pe scurt) │ ca, pe │ │în fo- │ ││ │ │ │ scurt) │ │losinţă│ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Sediul │Construcţie │ │Judeţul │ 2007 │ 756.000││ │Direcţiei │P+1E compusă │ │Bistriţa- │ │ ││ │Judeţene pentru│din 6 camere │ │Năsăud, │ │ ││ │Cultură, Culte │şi dependinţe│ │municipiul │ │ ││ │şi Patrimoniul │teren curte │ │Bistriţa, │ │ ││ │Cultural │şi grădină în│ │str. G-ral │ │ ││ │Naţional │suprafaţă de │ │Eremia │ │ ││ │Bistriţa-Năsăud│290 mp │ │Grigorescu │ │ ││ │ │ │ │nr. 6 │ │ │└────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţenepentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Galaţi
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 3127220 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Galaţi
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea││clasi- │ Denumire ├─────────────┬─────────┬───────────┤dobân- │ de ││ficare │ │ Descriere │Vecină- │ Adresa │dirii/ │inventar ││ │ │ tehnică │tăţi(după│ │dării │ (lei) ││ │ │ (pe scurt) │ ca, pe │ │în fo- │ ││ │ │ │ scurt) │ │losinţă│ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Sediul │Apartament │ │Judeţul │ 2008 │ 686.525││ │Direcţiei │compus din │ │Galaţi, │ │ ││ │Judeţene pentru│4 camere şi │ │municipiul │ │ ││ │Cultură, Culte │dependinţe, │ │Galaţi, │ │ ││ │şi Patrimoniul │Su = 156,92 │ │str. │ │ ││ │Cultural │mp, balcon │ │Domnească │ │ ││ │Naţional Galaţi│8,27 mp, cota│ │nr. 84, │ │ ││ │ │indiviză de │ │blocul │ │ ││ │ │2,098% din │ │"Mioriţa", │ │ ││ │ │dreptul de │ │sc. 1, et. │ │ ││ │ │coproprietate│ │1-2, ap. 2 │ │ ││ │ │boxa nr. 2 │ │- duplex │ │ ││ │ │Su = 9,70 mp │ │ │ │ │└────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Operei Naţionale Române din Iaşi
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4541610 Opera Naţională Română din Iaşi
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea││clasi- │ Denumire ├─────────────┬─────────┬───────────┤dobân- │ de ││ficare │ │ Descriere │Vecină- │ Adresa │dirii/ │inventar ││ │ │ tehnică │tăţi(după│ │dării │ (lei) ││ │ │ (pe scurt) │ ca, pe │ │în fo- │ ││ │ │ │ scurt) │ │losinţă│ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Apartament │Apartament │ │Judeţul │ 2007 │ 199.500││ │ │compus dintr-│ │Iaşi, │ │ ││ │ │o cameră cu │ │municipiul │ │ ││ │ │dependinţe, │ │Iaşi, Bd. │ │ ││ │ │Su = 28,89 mp│ │Ştefan cel │ │ ││ │ │+ 4,93 mp │ │Mare şi │ │ ││ │ │suprafaţa │ │Sfânt nr.5,│ │ ││ │ │logiei │ │bl. A1-2, │ │ ││ │ │ │ │sc. A, et. │ │ ││ │ │ │ │5 ap. 24 │ │ │└────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Teatrului Naţional"Vasile Alecsandri" din Iaşi
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4540445 Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐│Cod de │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea││clasi- │ Denumire ├─────────────┬─────────┬───────────┤dobân- │ de ││ficare │ │ Descriere │Vecină- │ Adresa │dirii/ │inventar ││ │ │ tehnică │tăţi(după│ │dării │ (lei) ││ │ │ (pe scurt) │ ca, pe │ │în fo- │ ││ │ │ │ scurt) │ │losinţă│ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Apartament │Apartament │ │Judeţul │ 2008 │ 317.538││ │ │compus din │ │Iaşi, │ │ ││ │ │3 camere şi │ │municipiul │ │ ││ │ │dependinţe, │ │Iaşi, bd. │ │ ││ │ │S = 62,28 mp │ │Ştefan cel │ │ ││ │ │ │ │Mare şi │ │ ││ │ │ │ │Sfânt nr.4,│ │ ││ │ │ │ │sc. A, et.7│ │ ││ │ │ │ │ap. 34 │ │ │├────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┤│8.29.06 │Apartament │Apartament │ │Judeţul │ 2008 │ 246.974││ │ │compus dintr-│ │Iaşi, │ │ ││ │ │o cameră şi │ │municipiul │ │ ││ │ │dependinţe, │ │Iaşi, str. │ │ ││ │ │Su = 30,20 mp│ │Sf. Lazăr │ │ ││ │ │+ 6,46 mp │ │nr. 1, bloc│ │ ││ │ │balcon │ │"Ghica Vodă" │ ││ │ │ │ │sc. 1B, et.│ │ ││ │ │ │ │6, ap. 36 │ │ │└────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se scot din domeniul public al statuluica urmare a retrocedărilor
  Nr. crt. Nr. MF Denumirea Adresa Persoana juridică la care se află în administrare imobilul
  1. 40401 Laboratorul de Restaurare şi Patologia Cărţii Municipiul Bucureşti, str. G-ral Budişteanu nr. 8, sector 1 Biblioteca Naţională a României
  2. 40400 Sediul "Depozit carte" Municipiul Bucureşti, str. Ţepeş Vodă nr. 37, sector 2 Biblioteca Naţională a României
  3. 33429 Imobil Municipiul Bucureşti, str. George Enescu nr. 2-4, sector 1 Ministerul Culturii şi Cultelor
  -------