HOTĂRÎRE Nr. 651 din 9 august 1996pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/1995 privind transmiterea unor bunuri din şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 29 august 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 privind transmiterea unor bunuri din şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea, fără plata, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, din administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; în patrimoniul Societăţii Comerciale lt; lt;Neptun - Olimp gt; gt; - S.A."2.Articolul 8 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Patrimoniul Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniul Protocolului de Stat gt; gt; se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. II şi se majorează cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi la art. 2 din prezenta hotărâre."  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 3 alin. (2), art. 5 şi pct. I din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 se abroga.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 639/1995, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretarul General al Guvernului,Viorel Hrebenciucp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statMinistrul culturii,Viorel Marginean----------------------