HOTĂRÎRE nr. 179 din 1 ianuarie 1990privind aprobarea reţelei centrelor de perfecţionare a personalului din subordinea unor ministere şi organe centrale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 16 aprilie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă reţeaua centrelor de perfecţionare a personalului din subordinea ministerelor şi organelor centrale, prevăzute în lista anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Centrele de perfecţionare a personalului, menţionate la art. 1, funcţionează în directa subordonare a ministerelor sau organelor centrale tutelare, ca unităţi cu personalitate juridică, autofinanţate.  +  Articolul 3Ministerul Învăţămîntului va elabora, împreună cu ministerele interesate, norme unitare de organizare şi funcţionare, precum şi criterii de normare, selecţie şi încadrare a personalului respectiv. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTAcuprinzînd centrele de perfecţionare a personalului din subordinea unor ministere şi organe centrale Ministerul Minelor 1. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Miniera şi Geologie Bucureşti. Ministerul Petrolului 2. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Extractiva de Petrol şi Gaze Bucureşti. Ministerul Energiei Electrice 3. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Ramura Energiei Electrice şi Termice Bucureşti.4. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Centralele Nuclearo-Electrice Cernavoda, judeţul Constanta. Ministerul Industriei Metalurgice 5. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Metalurgica Bucureşti. Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini 6. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Construcţiilor de Maşini Bucureşti. Ministerul Industriei Electrotehnice şi Electronicii 7. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Electrotehnica, Electronică, Mecanică Fina şi Optica Bucureşti. Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice 8. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Chimica şi Petrochimica Bucureşti. Ministerul Industriei Uşoare 9. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Uşoară Bucureşti. Ministerul Industriei Lemnului 10. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Exploatările Forestiere Roznov, judeţul Neamt.11. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Lemnului Busteni, judeţul Prahova. Ministerul Construcţiilor 12. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Construcţiilor Bucureşti.13. Centrul de Perfecţionare a Personalului pentru Lucrări de Construcţii în Străinătate Popesti-Leordeni, sectorul agricol Ilfov, municipiul Bucureşti. Ministerul Transporturilor 14. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Transporturile Feroviare şi Auto Bucureşti.15. Centrul de Perfecţionare a Personalului pentru Lucrări de Construcţii în Străinătate "Contransimex" Bucureşti.16. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă Constanta.17. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi.18. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă Baneasa Bucureşti. Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor 19. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Posta şi Telecomunicaţii Bucureşti. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 20. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Agricultura Cooperatista Baneasa Bucureşti.21. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Agricultura de Stat Crevedia, judeţul Dîmboviţa.22. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii Stefanesti, sectorul agricol Ilfov, municipiul Bucureşti.23. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Horticultura 30 Decembrie, sectorul agricol Ilfov, municipiul Bucureşti.24. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Alimentara Bucureşti.25. Centrul de Perfecţionare a Personalului Economic din Agricultura Dobrogostea, judeţul Arges. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător 26. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Domeniul Apelor şi Mediului Înconjurător Craiova, judeţul Dolj.27. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Domeniul Pădurilor Cîmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. Ministerul Comerţului Interior 28. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Comerţul Interior Bucureşti. Ministerul Comerţului Exterior 29. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Comerţul Exterior Bucureşti. Ministerul Turismului 30. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Hoteliera şi Turism Bucureşti.- Filiala pentru Perfecţionarea Personalului din Centrala O.N.T. "Litoral". Centrocoop 31. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Cooperatia de consum Bucureşti. Ucecom 32. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Cooperatia Mestesugareasca Bucureşti. Ministerul Învăţămîntului 33. Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic Bucureşti.34. Centrul de Perfecţionare a Personalului Didactic în Domeniul Învăţării cu Ajutorul Calculatorului Bucureşti. Institutul de Fizica Atomica 35. Centrul de Perfecţionare a personalului din Energia Nucleara Bucureşti. Ministerul Culturii 36. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Cultura Bucureşti. Comisia Naţionala pentru Informatica 37. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Informatica Bucureşti. Ministerul Sănătăţii 38. Centrul de Perfecţionare a Personalului Sanitar Superior Bucureşti.39. Centrul de Perfecţionare a Personalului Sanitar Mediu Bucureşti. Ministerul Sporturilor 40. Centrul de perfecţionare a Personalului din Domeniul Sporturilor Bucureşti. Oficiul pentru Administraţia Locală de Stat 41. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Administraţia Locală de Stat Bucureşti. NOTĂ:Centrele de perfecţionare prevăzute la poziţiile nr. 12 şi 24 funcţionează împreună cu centrele de organizare şi calcul, aparţinînd ministerelor respective.---------------