HOTĂRÂRE nr. 937 din 20 august 2008privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 28 august 2008  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la poziţiile nr. M.E.F. 102.741 şi 105.985, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Horvath Anna,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 937.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului ca urmarea retrocedării acestora către foştii proprietari,în condiţiile legii
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de iden- tificare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor
  Municipiul Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan nr. 11, sectorul 1 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Suprafaţa construită = 200 mp Suprafaţa desfăşurată = 896,80 mp Suprafaţa terenului = 200 mp 102.741
  Municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 14, sectorul 1 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Suprafaţa construită = 150 mp Suprafaţa desfăşurată = 1.383 mp Suprafaţa terenului = 165 mp 105.985
  ---------