HOTĂRÂRE nr. 913 din 20 august 2008privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValorile de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrate la poziţiile MEF nr. 25.786, 107.501, 150.077 şi 39.546 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIInstituţiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului, în conformitate cu conţinutul prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la intrarea acesteia în vigoare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 913.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care îşi modifică valoarea de inventar
  *Font 9*
  Nr. MF Denumirea imobi- lului Adresa imobilului Administratorul imobilului Valoarea de inventar iniţială Valoarea de inventar actuală
  25.786 107.501 150.077 39.546 magazie pesticide corp clă- dire A şi teren incintă sediu adminis- trativ - filiala Vâlcea clădire laborator seminţe judeţul Timiş; municipiul Timişoara; Calea Şagului nr. 140A judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti nr.1, km 18,2 jud. Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea str.Oituz nr.7 jud. Constanţa municipiul Constanţa, Str.Celulozei nr. 3 bis Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timiş - Unitatea Fitosanitară Timiş Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof.dr.G.K. Constantinescu" Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Inspectoratul pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş - Filiala Vâlcea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Inspectoratul pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Constanţa 151.739 lei 1.665.367,19 lei 40,75 lei 938.370,93 lei 821.550,28 lei 2.096.177,35 lei 163.129,56 lei 1.184.986,62 lei
  ___________